Pomáháme dělat správná rozhodnutí

Ryze česká IT konzultační společnost byla založena s jasným zaměřením specializace na problematiku manažerských informačních systémů a systémů pro podporu rozhodování. Tato specializace je doplněna nezávislostí na používaných technologiích. Naše zkušenosti s různými technologiemi nám umožňují porovnávat jednotlivé nástroje mezi sebou, poznat jejich silné i slabé stránky a pomoci našim zákazníkům s volbou technologie, která je pro ně a jejich požadavky nejvhodnější.

V našem týmu jsou špičkoví odborníci s jedinečnými zkušenostmi z řady úspěšně realizovaných projektů. Součástí našich týmů nejsou jen IT odborníci, ale i konzultanti s hlubokou odbornou znalostí z příslušné oblasti. Většina našich zákazníků je v České republice, ale pracovali jsme nebo pracujeme také na projektech na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku a Finsku.

Mise

Posláním naší společnosti je pomáhat našim zákazníkům při rozvoji jejich společností efektivním využíváním IT technologií zaměřených na podporu řízení a rozhodování a poskytovat našim zaměstnancům dostatečný prostor pro jejich seberealizaci.

Vize

Pro naše zákazníky chceme být stabilním, dlouhodobým a spolehlivým partnerem, který garantuje profesionalitu a špičkovou kvalitu odvedené práce a který vždy dostojí svým závazkům.

Pro naše zákazníky, partnery a zaměstnance chceme být vždy první volbou.

Hodnoty

Uvědomujeme si, že existence naší firmy i její další rozvoj je velmi závislý na tom, jak jsme schopni vzájemně spolupracovat. Přestože jsme každý z nás jiný, každý máme jiné schopnosti, jiné dovednosti a každý máme i trochu jiné představy o své seberealizaci, tak základ naší spolupráce, na kterém všichni stavíme, je společný a opírá se o tři základní hodnoty:

  • Slušnost
  • Respekt
  • Zodpovědnost

Na stejných hodnotách stojí i naše chování vůči našim zákazníkům. Máme za to, že také oni náš vzájemný vztah nepoměřují mírou jednotného názoru a souhlasu na tu kterou věc, protože je jasné, že spolu nemusíme (a nebudeme) vždy všichni ve všem souhlasit. Každý máme právo na svůj vlastní názor, máme právo ho také dát najevo a schopnost řešit situace v souladu s výše uvedenými hodnotami se projeví právě v těch okamžicích, kdy proti sobě stojí názory rozdílné. Právě v těchto situacích se ukazuje, zda hodnoty slušnost, respekt a zodpovědnost nejsou jen prázdnými pojmy, ale zda jsou opravdu aktivně a vědomě aplikovanými firemními hodnotami. A právě proto s naprostou většinou našich zákazníků úspěšně spolupracujeme již dlouhou řadu let.