kinds of 1:1 swiss luxury luxurywatch with the wholesale prices online.willing as well as the spiritual techniques often is the ideas attached to best https://www.noobfactory.to/.fulfill the imagination and desires amongst all the men and women all of us will probably be the search for best boatwatches.to review.swiss replica jerseys is an ideal co-ordination relating to hands, go or centre.we have all the rimowa for sale.

Publikace a dokumenty

Naše zajímavé publikace v odborných časopisech, referenční listy a dokumenty ke stažení.

Zobrazit: Vše HCM CPM DWH R&A Big Data PBS Aplikace Ostatní

Žádné dokumenty ani publikace pro tuto kategorii nejsou k dispozici!

 • Řešení pro nábor

  Iva Lacková

  Aktuální situace na českém trhu pracovních sil se přitvrzuje - náboráři si stěžují, že nemají žádné uchazeče o pozice a to i přesto, že významně slevili ze svých původních nároků. Jaké jsou cesty, jak tuto situaci řešit a jak eliminovat případnou ztrátu kandidáta, kterého již mají náboráři v hledáčku, se můžete dočíst ve článku kolegyně Ivy Lackové.

  HCM
  stáhout
 • Business Intelligence stojí na kvalitě dat

  Jiří Bohuslav

  Bouřlivý rozvoj informačních technologií způsobil, že systémy Business Intelligence již automaticky zaujímají své místo v podnikových systémech. Přesto se dá říci, že mnoho rozhodovacích procesů ještě není na těchto systémech založeno nebo informace, jež tyto systémy poskytují, nejsou zcela nebo správně využity.

  DWH, R&A
  stáhout
 • Data mining - přeměna dat v hodnotné informace

  Pavel Pilař

  Každá firma, která provozuje informační systémy, vlastní více i méně rozsáhlou databázi údajů, které obvykle ne zcela využívá. Data mining je proces získávání znalostí, vztahů a dříve neznámých informací z dostupných dat. Pod tímto pojmem se skrývá mnoho různorodých technik a postupů, jimiž jsou vstupní "surová" data upravována, čištěna a analyzována. Díky nesporným přínosům data miningu, zejména pro obchodní procesy, roste obliba tohoto druhu úloh a četnost jejich nasazení. Informace získané prostředky data miningu lze začlenit do stávající IT infrastruktury a zpřístupnit je podle potřeby pracovníkům na všech úrovních organizační struktury společnosti (například managementu, pracovníkům call centra, pracovníkům, kteří vyřizují žádosti o úvěr apod.).

  DWH, R&A
  stáhout
 • Na co nezapomenout v projektu budování datového skladu

  Iva Lacková

  Základní pravdy o implementaci řešení business intelligence jsou v dnešní době většinou již ve všeobecném povědomí IT pracovníků i vedení společností. Až při samotných realizacích projektů může docházet k problémům, které ovlivňují jejich celkový úspěch a vnímání (skluz harmonogramu, nenaplněná očekávání zadavatele, nepochopení zadání atd.). Ukažme si u jednotlivých kroků realizace projektu datového skladu riziková místa a zkusme tak předcházet v maximální možné míře těmto nepříjemným situacím.

  DWH, R&A
  stáhout
 • Přínosy systémů pro řízení lidských zdrojů

  Iva Lacková, Josef Sysel

  Podívejme se společně na nejmenší jednotku každé firmy, zaměstnance. Jak tyto základní jednotky společnosti mohou výrazně ovlivnit její celkové výsledky? Jak může společnost prostřednictvím systémů pro řízení lidských zdrojů motivovat a řídit zaměstnance k co nejlepším výkonům?

  HCM
  stáhout
 • Business Performance Management zvyšuje kvalitu rozhodování

  Lubomír Šilha

  Cílem každé firmy (korporace) je dosažení zisku a uspokojení nadějí všech účastníků na maximalizaci podílnictví na daném podniku – investorů na návratnost vložené investice, zaměstnanců na dobrý výdělek a státu na inkaso daní. Na výhledu budoucího zisku a finančního zdraví firmy je závislá cena akcií firmy na burze, pokud je firma nabízena k veřejnému vlastnictví. S růstem velikosti korporací rostly i negativní dopady případného podnikatelského neúspěchu.

  Ostatní
  stáhout
 • Když se řekne HADOOP

  Ondřej Dolák

  Hadoop je jeden z top projektů Apache Software Foundation. Můžeme si představit, že se jedná o výpočetní prostředí postavené nad distribuovaným souborovým systémem, který byl navržen speciálně pro velmi rozsáhlé operace s daty. Hadoop byl inspirován prací Googlu na vlastním souborovém systému (GFS) a MapReduce programovacím paradigma.

  Big Data
  stáhout
 • Big Data

  Ondřej Dolák

  "Big data" je fráze, která se poprvé objevila v oblasti high performance computingu (HPC). Stále častěji se tento pojem začal objevovat v prezentacích HPC dodavatelů v souvislosti s vizualizačními platformami, cloudovými řešeními a úložišti. Co přesně však tato fráze znamená?

  Big Data
  stáhout
 • Finanční konsolidace – teorie a praktická realizace prostřednictvím informačních systémů

  Milan Bartoš

  Cílem článku je představit teoreticky proces finanční konsolidace a na praktickém příkladu popsat realizaci projektu finanční konsolidace a reportingu s využitím informačního systému pro řízení výkonnosti organizace.

  CPM
  stáhout
 • Hra s čísly - co vše umí moderní systémy pro plánování a rozpočtování

  Vlado Hanák

  Už od pradávna lidé plánují. Například ve starém Egyptě za dob velkých faraónů plánovali, kdy zasít úrodu, kolik osiva použít, aby pro případ neúrody zůstala rezerva na další rok s ohledem na pravidelné záplavy Nilu. Zkušenosti z minulosti byly zohledňovány v plánech pro budoucnost. Plánování bylo, je a bude tím nejzákladnějším a nejefektivnějším způsobem, jak řídit společnost – ať už se jedná o plánování úrody, nebo plánování rozvoje podnikání leasingové společnosti.

  CPM
  stáhout
 • Koncepce modernizace plánovacího řešení pro ČSOB Pojišťovnu, a.s.

  Ing. Petra Semeráková, ředitelka odboru Controllingu a reportingu

  Spolupráci se Sophia Solutions vnímáme velmi pozitivně. Vysoce hodnotíme pro klientský přístup, zohlednění přání a požadavků klienta v navrhovaném řešení, vysokou kvalitu odvedené práce, příjemné vystupování, velmi dobré vyvážení profesní odborné znalosti a "jednoduchého, lidského" přístupu očima zákazníka.

  CPM
  stáhout
 • Koncepce modernizace plánovacího řešení pro Hypoteční banku, a. s.

  Jindřich Thon, ředitel odboru Finanční řízení

  Tento list je poskytnutím pozitivní reference na služby konzultantů firmy Sophia Solutions, s.r.o. jmenovitě Michala Kaštovského, Milana Bartoše a Vladislava Hanáka, se kterými jsme v období od května do července 2012 realizovali Studii koncepce modernizace finančního plánování v Hypoteční bance.

  CPM
  stáhout
 • Systémy business intelligence i pro řízení menších společnost

  Michal Nový

  V dnešní době si už nedokážeme představit společnost podnikající v sektoru služeb, která by neměla alespoň tolik osobních počítačů, kolik má zaměstnanců. Společnosti střední a větší velikosti už vlastní i dostatečné serverové zázemí. To vše existuje díky nemalým investicím do informačních a komunikačních technologií (ICT).

  DWH, R&A
  stáhout
 • Operační datový sklad nabízí integraci znalostí

  Jan Hrabáček

  Operační datový sklad (ODS) je jednou z možných součástí obecného datového skladu (DW), součástí se specifickým posláním. V plánech podniků budujících DW je s umístěním ODS v architektuře systémů málokdy počítáno. Neprávem.

  DWH, R&A
  stáhout
 • Plánovací nástroje v cloudu

  Milan Bartoš

  Cloud je nyní velmi populární způsob poskytování software, který má na jedné straně mnoho zastánců a na druhé straně mnoho odpůrců. Dle řady IT specialistů, kteří mají na starost správu a bezpečný provoz software ve velkých firmách, je cloud nebezpečný, nedůvěryhodný a limitovaný. Mnoho business uživatelů, manažerů a především sponzorů IT projektů naopak oceňuje jeho flexibilitu a nízké, respektive lépe kontrolovatelné náklady. Ať již stojíte na té či oné straně, určitě vás diskuze mezi oběma tábory nemohly minout.

  CPM
  stáhout
 • Cena uživatelské přívětivosti

  Pavel Jirůtka

  Uživatelská přívětivost je sousloví, které na nás v posledních dekádách útočí doslova odevšad. Již dávno není doménou pouze dodavatelů IT technologií, ale vítr z tohoto směru dnes chytají do plachet téměř všichni - od výrobců „snadno uzavíratelných obalů potravin“ přes dodavatele šampónů „N v jednom“ po „jednotlačítkové ovladače čehokoli“. I když ovládání není snadné a přívětivé, jsme stejně přesvědčováni o opaku. A to bez ohledu na to, zda je jednoduchost ku prospěchu věci či naopak přicházíme o další možnosti využití daného produktu.

  HCM
  stáhout
 • Hodnocení

  Josef Sysel

  Správné cíle, správné hodnocení, správné odměny. Když jeden z těchto bodů zhavaruje, celá firma se může sesypat jako domeček z karet. Jak toto vše ale zajistit? Vždyť doba jde extrémně rychle kupředu a na přemýšlení mnohdy nezbývá čas. A proč vlastně mají být nastavené cíle, jejichž naplnění má být hodnoceno a odměněno?
  Podívejme se trochu do historie...

  HCM
  stáhout
 • Plánování nástupnictví

  Josef Sysel

  Vaše společnost plní strategické cíle a víte, co společnost potřebuje, aby byly i nadále plněny. Víte však co udělat pro to, aby bylo plnění strategie zachováno i v momentě, kdy vás opustí klíčoví zaměstnanci? Zaměstnanci neopouští společnost vždy plánovaně a je nutné být na potenciální neočekávanou situaci připraven.
  Pro zachování pokračování růstu společnosti je důležité nejprve identifikovat klíčové role nebo i konkrétní zaměstnance. S tím souvisí i vytvoření plánu, který bude říkat, co se stane, když klíčový zaměstnanec nebude dále zastávat svou pozici – nemusí se jednat vždy o odchod ze společnosti, ale například o povýšení, dlouhodobý pobyt v zahraničí nebo rodičovskou dovolenou.
  Vžijte se sami do situace, že tento plán nemáte, nemáte vybraného ředitele obchodní divize a ten ze zdravotních důvodů odejde nečekaně do důchodu. Co může následovat, když nemáte připraveného nástupce? Víte, kdo se může stát jeho nástupcem a v jakém časovém horizontu?

  HCM
  stáhout
 • Industry 4.0 v IT

  Jaromír Lukáš

  Současný trend výrazných změn, nazývaných obecným pojmem Industry 4.0, má přesah do všech oblastí, tedy i do oblasti IT. Nastupující cloudová technologie by měla být řešením problémů souvisejících s klasickými přístupy při realizaci interních IS, jakými jsou časová a finanční náročnost či množství vynaloženého úsilí.

  DWH, R&A, HCM, CPM, Big Data, Aplikace
  stáhout
 • Finančním řízením hýbou moderní technologie

  Vladislav Hanák

  Kromě zvýšené efektivity a přesnosti ve finančním řízení představuje moderní pojetí plánování i finanční zhodnocení. Investice do moderního plánování má v průměru návratnost již po několika měsících od jeho nasazení do provozu.

  CPM
  stáhout
 • Analýza formulovaná lidskou řečí

  Pavel Pilař

  Strojové učení se uplatňuje zejména při práci s uživatelským rozhraním. Systém sám analyzuje data a navrhne odpovídající zobrazení. U některých systémů lze dokonce zadat požadovanou analýzu jako větu formulovanou lidskou řečí. Systém větu analyzuje, spravuje data a navrhne vhodnou vizualizaci, říká team leader R&A společnosti Sophia Solutions Pavel Pilař.

  RAA
  stáhout
 • Je Talent Management výzvou současnosti?

  Pavel Jirůtka

  Neustále probíhající změny ve společnosti mění pohled na pracovní sílu a kladou nároky také na práci s lidským kapitálem. Jak by mělo vypadat řešení pro podporu moderního Talent Managementu, jak v současnosti k této oblasti přistupovat představuje v rozhovoru pro časopis HR Forum Pavel Jirůtka, Team Leader HCM. Jsou HR informační systémy na tuto výzvu připraveny?

  HCM
  stáhout
 • Analýza a vizualizace dat - rychlá cesta k informacím

  Jiří Bohuslav

  Vizuální interpretace dat nemusí být považována jen za "třešinku na dortu" zákazníkova BI řešení, bez kterého se při rozhodování jednoduše obejde. Nad otázkami kolem běžného využití analýz a vizualizace dat se v rozhovoru pro časopis ComputerWord zamýšlel kolega Jiří Bohuslav, managing consultant a team leader skupiny DWH.

  DWH
  stáhout
 • Výzvy pro moderní HR

  Pavel Jirůtka

  Z pozice dodavatele konzultačních služeb a IT řešení vnímám, že již delší dobu probíhá posun v přístupu od dřívějšího vnímání zaměstnanců jako zdrojů (odtud pochází i termín Human Resources) k modernějšímu přístupu, který na zaměstnance pohlíží jako na kapitál. O něco aktuálnější mi v českém kontextu přijde vývoj pozice HR ve firmách, říká v rozhovoru Pavel Jirůtka ze společnosti Sophia Solutions.

  HCM
  stáhout
 • Spása jménem Big Data?

  Ondřej Dolák

  BI projekty honosící se názvem Big Data se těší u zákazníků v poslední době velké popularitě. Nezřídka je nemožné prosadit projekt, který toto slovní spojení nemá v názvu bez ohledu na to, že obsah projektu nemá dle definice s Big Daty nic společného. Podstatně horší na tom ale je nesmyslné očekávání, které management od těchto projektů mívá, plynoucí většinou z nepochopení přínosu Big Data technologií.

  Big Data
  stáhout