SOFOS

Koncepčně je aplikace SOFOS postavena na skutečnosti, že v různých podnicích jsou v konkrétních oblastech řízení obvykle podobné informační nároky, které lze řešit podobnými či naprosto stejnými datovými strukturami a standardními výstupy. Zákazník po implementaci systému dostává k dispozici hotovou aplikaci (předpřipravené standardní reporty z různých oblastí) s možností analyzovat svá data pomocí výkonných nástrojů. K tomu, aby mohl systém začít pracovat, je třeba jen upravit mechanismus přístupu k primárním datům, eventuálně provést drobné změny v datových strukturách nebo jen doplnit další sledované ukazatele.

SOFOS pro svoji činnost využívá zejména data a příslušné struktury ze zdrojových systémů. K plnění datové základny SOFOSu se využívá otevřené datové rozhraní přizpůsobitelné konkrétnímu zákazníku. SOFOS má definován obecný datový model (tj. databázové objekty a struktury) a z něj odvozené pohledy, které slouží pro reportování a analýzy sledovaných skutečností ve formě uspořádaných a vzájemně provázaných tabulek, grafů a odkazů. SOFOS používá jednotný navigační systém. Obsahuje také správcovský modul, sloužící pro administraci a kontrolu provozu aplikace, včetně plnění daty.

Aplikaci lze provozovat jak v režimu klient-server, tak i v prostředí "tenkého" klienta, tj. přes webový prohlížeč.

Systém SOFOS je postaven na dvou základních modulech:

  • Ekonomika a finance
  • Prodej

K disposici jsou též moduly US GAAP (doplněk modulu Ekonomika a finance) a Generátor statických reportů (umožňuje publikování zvolených reportů pro neomezený počet dalších uživatelů). Další moduly (např. sklady a nákup, personalistika, investice a majetek, …), včetně jejich zakomponování a provázání na již připravené moduly, je možné realizovat v rámci implementace nebo při dalším rozvoji řešení.

Ekonominka a finance

Modul Ekonomika a finance slouží pro sledování, reportování a analýzu účetních výkazů (výsledovka, rozvaha, cash-flow) v členění podle organizační struktury, času, řádkových položek a případně dalších parametrů. Sledovány jsou pohledávky a závazky z obchodního styku a další ukazatele v různém členění. Prezentace dat probíhá formou tabulek a grafů. Takto při-pravené výstupy může uživatel dle svých aktuálních potřeb měnit.

Volitelnou součástí modulu Ekonomika a finance je transformace dat a jejich reportování dle metodiky US GAAP (Profit & Loss, Trading profit, Balance sheet, OPEX…).

Prodej

Modul Obchod pokrývá požadavky reportingu v oblasti prodeje. Slouží pro sledování a analýzu dat o prodeji, např. dosažené tržby ve zvolené měně a v měrných jednotkách a jejich porovnání s plánem a rozpočtem. Data jsou členěna podle zákazníků, produktů a času. V základní verzi je k dispozici ještě jedna zákazníkem volitelná dimenze (např. distribuční kanál nebo prodejce).

Sada analytických ukazatelů umožňuje provádět analýzu odchylek a vyhledávat silná a slabá místa. Podle potřeby je samozřejmě možné uživatelsky snadným způsobem vytvářet další reporty a grafy.

Klíčové výhody aplikace SOFOS:

  • Lze integrovat více zdrojových systémů na jednotnou platformu
  • Jednoduchá a rychlá implementace - úspora času a peněz
  • Kvalitní a rychlé řešení manažerských analýz a reportingu
  • Variabilní a pružné zobrazení dat díky způsobu jejich uložení (datové kostky)
  • Výhodný poměr cena / výkon

 


Tento produkt byl realizován za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj: