Plánovací a controllingový nástroj XENIE

Úspěšnost podnikání v prodeji zboží v rámci farmaceutického průmyslu a lékárenství je citlivá na rychlé změny tržního sentimentu, dodavatelských podmínek či dostupnosti zdrojů. Základem úspěchu je umění rychle reagovat a přizpůsobovat svoji prodejní strategii a finanční řízení těmto změnám.

XENIE je okamžitě použitelný plánovací a controllingový nástroj, který šetří Váš čas. Můžete se tak soustředit na modelování nových podnikatelských příležitostí, ziskovost, cenotvorbu a zvyšování výkonnosti.

 

 

Přínosy

 • Zrychlení procesů tvorby, změn a schvalování plánů
 • Omezení neproduktivních činností
 • Standardizace formátu plánů
 • Jednoduchá tvorba alternativních plánů („what-if“ modelování)
 • Snížení chybovosti
 • Zvýšení spolehlivosti plánů a prognóz
 • Rychlá dostupnost všech verzí plánů
 • Jednoduchá a rychlá aktualizace skutečnosti
 • Rychlé zpracování velkých objemů dat, které lokální tabulkový kalkulátor nezvládne
 • Nenáročná údržba řešení poskytovaného formou cloudové služby
 • Obchodní zástupce

  Rychle vytvoří plány prodejů za zvolené období, a to v několika scénářích tržních a dodavatelských podmínek.

  Finanční ředitel

  Okamžitě vidí základní finanční reporty, vycházející z prodejních plánů.

  Manažer

  Včas reaguje na nepříznivý vývoj zisku, profitability a dalších parametrů díky okamžitému načítání skutečností a zobrazení odchylek.

Architektura řešení

XENIE je kombinací technologií Oracle a know-how firmy Sophia Solutions v oblasti řízení výkonnosti.

XENIE je cloudovým řešením a je poskytována jako služba. Řešení je umístěno na serverech firmy Oracle. Každý zákazník má v cloudu vytvořeno vlastní prostředí systému XENIE, funkčně i datově nezávislé na ostatních zákaznících. To zajišťuje jak vysokou míru zabezpečení, tak možnost individuálních úprav řešení.

K funkcím systému XENIE je možné přistupovat buď prostřednictvím webového prohlížeče nebo prostřednictvím oblíbené aplikace MS Excel s nainstalovaným add-inem.

 

Architektura XENIE

 &;

XENIE je postavena na osvědčené technologii Oracle PBCS. Na této platformě jsou vytvořeny datové struktury, vstupní formuláře, reporty a dashboardy pokrývající plánovací potřeby firem z oblasti farmaceutického průmyslu a lékárenství.