Telekomunikace

Pokud má poskytovatel telekomunikační služby (PTS) k dispozici analytické nástroje pro Big Data, může snadněji zavádět nové služby, které zvýší příjmy a spokojenost zákazníků a sníží náklady.

Služby založené na lokalizaci polohy

Poskytovatelé telekomunikačních služeb, kteří mohou přesně určit polohu zákazníka v reálném čase, budou moci poskytovat relevantní a včasné reklamní nabídky a další související služby na základě jejich lokalizace polohy. Pokud jsou PTS vybaveny pro sběr a analýzu dat o poloze v reálném čase, mohou být tato data použita pro činnosti, jako je detekce možných podvodů, zlepšování kvality sítě a inteligentní marketingové kampaně. Lokalizační údaje mohou být prodávány také třetím stranám, jako např. městům nebo obchodníkům, pro jejich vlastní potřebu. Zachytávání a využívání lokalizačních údajů vyžaduje nástroje, které jsou schopny zvládnout velké objemy dat vysokou rychlostí.

Nejlepší akční nabídky pro prodej a servis

Schopnost rychle reagovat na požadavky zákazníků s nejlepší akční nabídkou v prodeji nebo zákaznickém servisu při respektování zákaznických potřeb a firemních priorit mohou zvýšit příjmy, zisky a spokojenost zákazníků a snížit jejich odliv. Akční nabídky jsou nejúčinnější, když se vezmou v úvahu poslední komunikace se zákazníkem napříč všemi prodejními a servisními kanály a automaticky se určí nejlepší přijatelná akce pro každého zákazníka, jako je například nabídka nové služby, aktualizace stávající služby nebo volání zákaznické linky k řešení konkrétního problému.

Inteligentní sítě

Důležitým zájmem všech PTS je, jak zvýšit spokojenost zákazníků a snížit jejich odliv zlepšením kvality sítě. Poskytovatelé mohou využít analytické nástroje pro Big Data ke snadné identifikaci problémů, provádět odstraňování poruch v reálném čase a rychle opravit problémy s výkonem sítě, což povede ke zlepšení kvality sítě a nižším provozním nákladům. Analýza v reálném čase může poskytnout PTS inteligenci, kterou potřebuje pro rychlou identifikaci a řešení problémů. K technickým problémům při zpracování dat v reálném čase pro zlepšení kvality sítě patří analyzování vysokorychlostních proudů CDR pro detekci kritických událostí v síti, ukládání a analýza CDR po několik let poskytující okamžitý přístup k retrospektivní analýze pro potřeby zlepšení síťového výkonu, plány pro rozšíření kapacity sítě a snížení odlivu zákazníků.

Inteligentní marketingové kampaně

Nástroje pro analýzu Big Data umožňují PTS lépe pochopit jejich zákazníky a rozvíjet účastnické profily, které mohou být použity pro tvorbu inteligentních marketingových kampaní. Inteligentní marketingové kampaně využívají analýzy Big Data na zlepšení výsledků marketingových propagací, zvýšení příjmů a pomáhají předcházet odlivu zákazníků. Během několika málo vteřin mohou být analyzovány účastnické profily, fakturační údaje a minulé reakce na nabídky se záměrem vytvořit cílené propagace, které budou zákazníky s větší pravděpodobností akceptovány. Technické výzvy přinášející tyto druhy inteligentní marketingové kampaně zahrnují potřebu rychle zpracovávat a analyzovat velké objemy dat a automaticky kombinovat výsledky zpracování pro vytváření nabídek.

Monitorování a vytěžování sociálních médií

PTS mohou využívat Big Data analytických nástrojů pro rychlý průzkum a analýzu reakcí či pocitů zákazníků ze zdrojů jako Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, diskuzních fór a jiných online služeb, kde spotřebitelé uveřejňují své názory, stejně jako ze záznamů z call center a emailových komunikací s klienty. Tato schopnost pomáhá poskytovatelům rychleji zhodnotit, jak úspěšné jsou nové reklamní kampaně, produkty a služby; určit geografii a demografii spotřebitelů, kteří reagují pozitivně, negativně nebo vůbec ne. Tyto informace pak mohou pomoci zvýšit prodeje nebo snížit negativní reakce. PTS tradičně sledovali a analyzovali tato data ručně nebo zadávali tento úkol třetím stranám. Obě možnosti jsou drahé a neposkytují jim užitečné informace dostatečně rychle. Firmy mohou využít analytických nástrojů pro Big Data k vytvoření centralizovaného řídicího centra, kde mohou být shromažďovány, sledovány a analyzovány data ze sociálních médií a dalších zdrojů s nestrukturovaným obsahem a to v řádech hodin namísto dnů.

Odhalování podvodů v reálném čase

Počet podvodných aktivit může mít nepříznivý dopad na ušlý příjem pro poskytovatele. Mnoho z těchto případů nebylo možné v minulosti řešit rychle. S nástroji pro analýzu Big Data může PTS identifikovat potenciální podvodné činnosti v reálném čase a vyhodnocovat pravděpodobnost, že jsou podvodné. Při odhalování podvodů v reálném čase je nutno zpracovat a analyzovat velké objemy dat ze všech geografických oblastí a od všech účastníků k identifikování a zabránění neoprávněného jednání.