Řízení profitability a alokace nákladů

V současné době je nedostačující řídit společnosti jen s posouzením její celkové profitability. Společnosti mnohdy vyrábějí mnoho různých výrobků, poskytují mnoho různých služeb různým klientům, využívají různé zdroje. Celková čísla hospodaření společnosti mohou vypadat dobře, ale přesto v nich může být skrytá neefektivita výroby konkrétního výrobku, neefektivita poskytování konkrétní služby určitému segmentu zákazníků nebo neefektivní využívání některých zdrojů. Zjištění profitability na úrovni výrobků, segmentů klientů nebo výrobních zdrojů je klíčové, ale mnohdy velmi složité a nákladné bez využití moderních nástrojů.

Moderní nástroje umožňují provádět alokace nákladů (ale samozřejmě i výnosů) tak, aby každý produkt nebo každý klient společnosti měl navázané veškeré nepřímé náklady. Vše probíhá velmi rychle i nad velkými objemy dat, které by v jiných systémech nebylo možné zpracovat. Pro změny nastavení alokačních pravidel a klíčů nemusí uživatelé mít zvláštní programátorské vzdělání. Ve výsledku tak může společnost efektivně zjišťovat profitabilitu produktů, klientů nebo rentabilitu využití svých zdrojů a přizpůsobovat operativně svoji strategii nebo analyzovat současné výsledky a modelovat další vývoj na úrovni profitability produktů, klientů atp.

Řešíte ve Vaší společnosti také podobné téma? Neváhejte nás kontaktovat! Rádi se s Vámi sejdeme, prodiskutujeme Vaši situaci a navrhneme Vám řešení.

Nabízíme Vám realizaci řešení pro řízení profitability a podporu alokací nákladů:

  • s využitím dlouhodobých zkušeností našich konzultantů
  • na základě Vašich požadavků a best practise
  • na platformách nejdůležitějších dodavatelů technologií