Strategie společnosti a ukazatele výkonnosti

Nesoulad strategie společnosti a jejích operativních aktivit je nyní klíčový problém mnoha společností, protože často dochází k odtržení vizí majitelů a ředitelů od rutinních operativních cílů, které jsou prováděny na nižších úrovních řízení. Jedním z důvodů takového stavu je to, že strategické vize nejsou dobře napojeny na dílčí cíle a je špatně měřený dopad plnění dílčích cílů k dosažení strategických vizí.

Moderní nástroje nabízí propracovaný aplikační rámec pro nastavení cílů na různých úrovní řízení a jejich vzájemné kaskádové propojení. Grafické rozhraní je velmi intuitivní a práce s ním je velmi efektivní. Kromě tohoto však nástroje především obsahují sady připravených ukazatelů pro různá odvětví a podporují různé metodiky jejich aplikace (např. balance scorecarding).

Řešíte ve Vaší společnosti také podobné téma? Neváhejte nás kontaktovat! Rádi se s Vámi sejdeme, prodiskutujeme Vaši situaci a navrhneme Vám řešení.

Nabízíme Vám realizaci řešení pro podporu souladu strategie a operativní výkonnosti společnosti:

  • s využitím dlouhodobých zkušeností našich konzultantů
  • na základě Vašich požadavků a best practice
  • na platformách nejdůležitějších dodavatelů technologií