Moderní systémy pro plánování, rozpočtování a forecasting

I v dnešní době lze poměrně často slyšet názor, že nejlepší nástroj pro plánování a rozpočtování je MS Excel. Tento názor je poměrně rozšířený i pro další disciplíny z řady procesů podporujících rozhodování a řízení společnosti.

Skutečně je tomu ale tak? Jistě, v dobách minulých tato technologie zcela určitě dokázala pokrýt potřeby finančního řízení. Ale je skutečně platforma MS Excel dostačující i pro potřeby dnešní turbulentní a nestále ekonomiky, která vyžaduje on-line kolaboraci a real-time výsledky? Jak je možné, že se v této oblasti neuplatňují specializované softwarové nástroje jako v jiných oblastech?

Ačkoli jsou procesy plánování, vytváření rozpočtů a forecastů a jejich revize na základě srovnání se skutečností životně důležité pro všechny firmy, je nejčastějším technologickým prostředkem právě MS Excel.

Moderní systémy - nástupce Excelu

Vedle Excelu existují sofistikovaná řešení, která pokrývají nejen základní funkcionality Excelu, ale léčí většinu z jeho neduhů při jeho použití pro plánování. Příkladem může být řešení na platformě IBM Planning Analytics nebo Oracle EPM Suite Planning.

Využívání Excelu pro proces plánování

Využívání Excelu pro proces plánování a pro další aktivity s ním spojené zcela jistě není nejvýhodnější. Existují i jiné specializované nástroje, ale pravděpodobně není dostatečně znám jejich přínos a proto nejsou tak často využívány jako Excel. Jaké jsou hlavní nevýhody využívání Excelu? Čtěte dál.

Řízení společnosti

Vraťme se ale o krok zpátky, k procesu řízení společností. Kdybychom chtěli pojem „řízení společnosti“ dekomponovat, výsledek by mohl vypadat například takto...