Technologie

Technologie pro tvorbu a správu datových skladů lze rozdělit do dvou částí – databáze a nástroje pro integraci a migraci dat. S ohledem na velmi rozsáhlé portfolio produktů jednotlivých poskytovatelů řešení, které používáme pro realizaci, je níže uveden jen stručný seznam komponent. Jde o produkty technologického charakteru, jako jsou datová úložiště, datové pumpy či nástroje pro administraci.

Našimi partnery jsou přední poskytovatelé řešení pro oblast databází a datových skladů:

ORACLE

Oracle Data Integrator

Oracle Data Integration je úplné, otevřené a integrované řešení pro provozní a analytická prostředí. Slučuje všechny prvky integrace dat – pohyb velkého množství dat v reálném čase, transformaci dat, synchronizaci dat, kvalitu dat, správu dat a datové služby — aby byla zajištěna včasnost, přesnost a konzistentnost informací v heterogenních systémech. Oracle Data Integration umožňuje datovou integraci v reálném čase díky tomu, že nabízí těsnější integraci s aplikacemi a technologiemi Oracle, podporu pro další heterogenní systémy a vysoký výkon.

Oracle Database

Databáze Oracle Database jsou nabízeny v několika verzích, optimalizovaných vlastnostmi pro různá využití. Obecně Oracle databáze patří mezi světovou špičku, jedná se o dostupná, plně vybavená řešení správy dat.

Oracle Exadata

Oracle Exadata Database Machine byla navržena, aby se stala nejvýkonnější a nejdostupnější platformou v databázi Oracle Database. Oracle Exadata zpracovává všechny typy databázových zátěží, včetně online zpracování transakcí (OLTP), datových skladů (DW) a konsolidací smíšených zátěží. Platforma Oracle Exadata Database Machine se snadnou implementací podporuje a chrání vaše důležité databáze a je i ideálním základem pro cloud konsolidovaných databází.

SAP

SAP Data Integrator

SAP Data Integrator umožňuje extrahování, transformaci a načítání dat z různých datových zdrojů. Pro načítání dat z SAP R3 a dalších SAP produktů lze použít předpřipravené rozhraní, které významně zjednodušuje a zrychluje implementaci načítacích procesů. SAP Data Integrator lze použít pro integraci dat z prakticky všech používaných informačních systémů.

SAP Business Warehouse

SAP BW je robustní a spolehlivá platforma pro tvorbu datových skladů a datamartů. Pro zpracování dat z SAP R3 poskytuje SAP BW širokou paletu předpřipravených datamartů a reportů pro jednotlivé oblasti (od logistiky, přes personalistiku až po finance včetně specifických branžových řešení). SAP BW rovněž umožňuje integrovat data z libovolného non-SAP prostředí.

SAP HANA

SAP HANA je IN-MEMORY databázová platforma firmy SAP, která umožňuje rychlé zpracování velkých objemů dat v reálném čase a zároveň jejich okamžitou analýzu (tzv. „real time analytics“). Díky použité technologie je SAP HANA řádově (až 1000x) rychlejší než klasické databázové technologie.

MICROSOFT

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server představuje ucelené řešení databázového serveru a informační platformy nabízející úplnou sadu technologií a nástrojů připravených pro podnikové prostředí, které uživatelům pomáhají vytěžit z informací maximální hodnotu, a to při nejnižších celkových nákladech na vlastnictví. Nabízí vysokou úroveň výkonnosti, dostupnosti i zabezpečení, produktivnější nástroje pro správu a vývoj a získání lepšího přehledu o podniku díky samoobslužným funkcím pro business intelligence. Microsoft SQL Server jako úplná a integrovaná platforma spojuje všechny tyto funkce a umožňuje získat ze stávajících dovedností a aktiv v oblasti IT vyšší hodnotu, zvýšit produktivitu a pohotovost IT oddělení a rychle vytvářet flexibilní a inovativní aplikace.

MS SQL Server Integration Services

Umožňuje propojit a transformovat oddělené zdroje dat. Se službou Integration Services systému Microsoft SQL Server získáte škálovatelnou platformu pro integraci podnikových dat s výjimečnými funkcemi pro extrakci, transformaci a načítání (ETL) a integraci. Nástroj umožňuje vytváření skriptových úloh v jazycích Microsoft Visual C# a Microsoft Visual Basic .NET, pracovat se zdrojovými a cílovými komponentami pomocí technologie ADO.NET, vytvářet fondy podprocesů (thread pooling) a vylepšené transformace vyhledávání a obsahuje průvodce importem a exportem.

SAS

Data Integration Studio

SAS Data Integration Studio je vizuální nástroj pro vytváření, implementaci a správu datové integrace bez ohledu na zdroje dat, aplikace a platformy. SAS Data Integration Studio umožňuje uživatelům rychle vytvářet a upravovat integrace dat, spravovat standardizovaná metadata z libovolného zdroje a snadno zobrazit, vizualizovat a porozumět těmto metadatům a procesům datové integrace.

SAS Base

Skupinu produktů SAS tvoří široké portfolio Business Intelligence produktů – nástrojů pro budování datových skladů, reporting, analytických aplikací, nástrojů pro data mining či Text Mining. Základem těchto produktů je robustní a osvědčená databázová platforma s integrovaným funkcemi pro analytické výpočty.

INFORMATICA

Softwarové produkty společnosti Informatica Corporation řeší v organizacích problémy plynoucí z rozptýlení důležitých dat mezi nejrůznějšími informačními systémy. Řešení Informatica pracující na více platformách, snižuje náklady, zkracuje dobu potřebnou pro dosažení výsledků a je škálovatelné tak, že zvládá projekty datové integrace jakékoli velikosti či složitosti.