GDPR

S našimi dlouholetými partnery – HAVEL & PARTNERS a SAS Institute ČR – Vám nabízíme kompletní poradenství a implementaci SW řešení pro identifikaci a práci s daty v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016).

Co od nás můžete očekávat v oblasti dat:

 • přípravná fáze – prohledání datových zdrojů – identifikace a lokalizace dat, statistiky, analýza
 • operační fáze – kontroly na přítomnost osobních dat (V/V kontroly…), monitorování personálních dat
 • pro usnadnění správné data governance v souladu s GDPR je možné také implementovat:
  • centrální administraci dat
  • řízení přístupu k datům
  • audit dat
  • maskování citlivých dat, aj.

Co Vám můžeme nabídnout v oblasti procesů:

 • zajistit audit zpracování osobních údajů ve Vaší společnosti (provést gap analýzu) a sestavit seznam doporučení k realizaci dalších kroků
 • vytvořit předpoklady pro uplatnění principu záměrné a standardní ochrany osobních údajů („privacy by design & by default“)
 • pomoci Vám s nastavením vnitřních procesů pro zpracování osobních údajů a vyřizováním uplatněných práv subjektů údajů (právo na přístup, opravu, omezení, výmaz, přenositelnost, námitky) a případně s fungováním pověřence pro ochranu osobních údajů (lze zajistit i pomocí externí spolupráce se společností FairData Professionals)
 • pomoci Vám zajistit odpovídající dokumentaci, ať už interní, nebo smluvní, tj. revidovat nebo vytvořit:
  • směrnice a zásady/politiky ochrany osobních údajů
  • veškerou dokumentaci vztahující se k subjektu údajů (zejména zajištění principu transparentnosti)
  • smlouvy o zpracování osobních údajů (např. s dodavateli služeb)
 • poradit Vám se zajištěním odpovídajícího zabezpečení ochrany osobních údajů
 • pomoci Vám při předávání osobních údajů do zahraničí
 • spolupracovat s Vámi při nastavení mechanismů pro reakci na případné případy porušení ochrany osobních údajů, být součástí Vašeho týmu rychlé reakce
 • provést vyškolení zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s osobními údaji anebo komunikují se zákazníky/zaměstnanci/subjekty

SAS Personal Data Sniffer - řešení pro identifikaci a extrakci osobních dat

 • platforma SAS data Quality
 • využití otevřené znalostní báze
 • transparentnost, flexibilita, snadná přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost
 • otevřenost: platformy, databáze, soubory, strukturovaná a nestrukturovaná data
 • způsob práce: Automatizované zpracování, batch i online, speciální interaktivní nástroje
 • použití pro celý životní cyklus GDPR:
  • přípravná fáze: prohledání datových zdrojů – identifikace a lokalizace dat, statistiky, analýza
  • operační fáze: kontroly na přítomnost osobních dat (V/V kontroly…), monitorování personálních dat