Koučink projektového řízení

Služba koučinku projektového řízení může být realizována téměř na všech projektových úrovních od sponzora projektu, přes projektového manažera, stakeholderů až ke klíčovým uživatelům. Stejně tak lze přizpůsobit rozsah služeb od jednorázových konzultací k předcházení krizí na projektu nebo naopak již k nastavení krizové cesty až po koučink v rámci celého životního cyklu projektu.

Přínosy služby pro jednotlivé role

  • sponzor projektu: kvalifikované zadání projektu, nastavení očekávání, motivace týmu, způsob vyhodnocování, řešení krizí
  • projektový manažer: metodické vedení projektu, delegování práce a zodpovědnosti, stakeholder management, motivace týmu, krizové řízení, eskalační proces, změnová řízení
  • stakeholder: orientace ve fázích projektu a potřebách vstupů od své role, definování zodpovědností a způsobu komunikace, eskalace,
  • klíčový uživatel: pochopení role v týmu, schopnost definovat a komunikovat potřeby na cílový produkt

Poskytujeme také dlouhodobý koučink a to jak pro jednotlivce, tak pro projektové skupiny a společnosti, kdy pomáháme s aplikací projektové metodiky do jejích procesů.

Přínosy služby:

  • úspora finančních prostředků, omezení časových ztrát při realizaci projektu, zamezení vzniku negativní atmosféry ve společnosti, osobní rozvoj jednotlivců
  • orientace v projektové metodice – předcházení nekoordinované činnosti
  • pochopení jednotlivých životních fází projektu – zamezení nastoupení kritické cesty z důvodu neznalosti
  • nastavení procesů v rámci skupiny nebo společnosti v závislosti na náročnosti realizovaných projektů – nastavení očekávání a potřeb pro jednotlivé projektové role ve společnosti