Projektové QA - Řízení kvality a rizik

Jestliže chcete předejít situaci, kdy se dostanete s projektem do slepé uličky, nebo se v ní právě nacházíte, může Vám pomoci právě služba na řízení kvality a rizik. V rámci této služby zajišťujeme nezávislé audity projektů a jejich řízení, a to od samého začátku projektu, v jakékoli jeho fázi nebo při jeho vyhodnocování. V rámci tzv. supervize projektu jsme schopni být jak nezávislým garantem, tak poskytovat oponenturu jedné ze stran a chránit tak zájmy zadavatele.

Díky využití služeb Quality Assurance lze předejít rizikům a dosáhnout plánovaných cílů projektu.

QA může nabídnout především:

  • zjištění reálného stavu projektu
  • externí a nezávislý pohled na stav projektu
  • nastavení krizové cesty a jednotlivých milníků
  • vyhotovení auditu, posudku v případě rozhodčího nebo mimosoudního řízení
  • zpracování lessons learned