Řízení programů/projektů

V rámci služeb z oblasti projektového managementu poskytujeme služby řízení projektu nebo větších celků spojených do programů. V rámci týmu Sophia Solutions se neustále snažíme zlepšovat, vzdělávat a pracovat se zkušenostmi z našich vlastních projektů, ale i z projektů realizovaných pro naše zákazníky. Zakládáme si na transparentnosti rozhodování v projektech, protože každá role v projektu je důležitá a potřebuje rozumět rozhodnutí, které se jí dotýká.

Kdy využít našich služeb?

  • nemáte vlastního projektového manažera, máte vyčerpané kapacity nebo nemáte dostatečné znalosti vzhledem k rozsahu projektu
  • plánujete organizační změnu, kterou potřebujete projektově odřídit bez vedlejších dopadů do společnosti a chcete ji zajistit externě
  • nedisponujete projektovou podporou, ať již metodickou nebo odbornou

Výhody služby řízení projektů

  • delegace zodpovědnosti za nastavení a vedení projektu na externího dodavatele, který má potřebné znalosti a zkušenosti
  • zvýšená šance na úspěch projektu
  • snížení případných negativních dopadů do společnosti při neřízeném nebo neodborně řízeném projektu, jako např. negativní motivace a emoce v týmu, nedůvěra ve výsledek projektu, zvýšené výdaje na realizaci, prodlužování harmonogramu apod.
  • vyhodnocení a lessons learned z celého projektu

Další služby: projektové QA – Řízení kvality a rizik, služby facilitátora konzultace nebo Koučink projektového řízení.

V případě zájmu o jakoukoli službu nás neváhejte kontaktovat a najdeme společně nejlepší variantu.