Dashboardy

Čas jsou peníze – známé heslo. Obzvláště to platí v dnešní uspěchané době.

Vrcholoví manažeři potřebují mít přehledně a na jednom místě a včas pravdivé informace, které zobrazují aktuální stav klíčových ukazatelů o jejich společnosti. Zároveň se nechtějí zdržovat vyhledáváním těchto informací v řadě reportů či systémů, ale ani spoléhat na data, která jim někdo s větším či menším zpožděním připraví. Jen se správnými, přehlednými a včasnými podklady můžete efektivně vést vaši společnost k růstu.

Pomocí přehledně strukturovaných klíčových informací lze ušetřit manažerům drahocenný čas. Potřebné podklady nemusí být tvořeny vždy jen podnikovými daty. Vždyť i znalost aktuálního dění v obchodním světě může ovlivnit hospodářské výsledky společnosti a je možné na nově vzniklou situaci okamžitě reagovat.

Šetří vaše IT váš čas? Máte u vás k dispozici takovýto přehled? Chcete vidět moderní a dostupné možnosti SW řešení pro manažery, jakými jsou např. IBM Cognos, IBM Watson Analytics, SAS Visual Analytics a další.