Případová studie

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

  • Indikace k revizi odlišného chování konkrétního subjektu vůči danému segmentu
  • Odhalení předem neznámých úmyslných chyb / podvodného jednání
  • Nové pravidlo pro rozšíření exitující sady kontrol automatického vyhodnocování
  • Začlenění výsledků analýz do běžné revizní činnosti
číst více