Reporting

Potřebujete mít reporty v přesně definovaném tvaru, včas a opakovaně, bez závislosti na aktuální vytíženosti vašeho IT oddělení? Musíte reportovat korporaci v přesně daných formátech? Máte někdy pocit, že se při rozhodování chováte jako věštec, protože nemáte k dispozici věrohodné podklady v potřebném formátu a včas? Už se vám někdy stalo, že jste hledali důležitou informaci a nemohli jste ji nalézt?

Pokud jste již zažili některou z těchto situací, víte, že následky špatných rozhodnutí či pozdní dodání jediného reportu může mít zásadní dopad nejen na vaši pozici ve společnosti a na úspěch společnosti jako takové.

Svět se velmi rychle mění a udržet s ním krok je velmi těžké, vyžaduje to mít neustále k dispozici aktuální a přehledné informace. Ať už se jedná o informace z médií nebo o informace ukryté v datech provozního systému. Jen je nutné umět data nalézt, mít je k dispozici. V moderní době je již téměř nepředstavitelné řízení společnosti bez kvalitního reportingového systému, který poskytuje reporty s přesně daným formátem (vhodné například pro finanční výkazy) či prodejní výkazy a jiné nadefinované přehledy provozních dat. Nedílnou součástí je i automatické zasílání sestav adresátům.

Máte v každém okamžiku k dispozici vždy přesně ta data, která potřebujete? Rádi vám s tím pomůžeme.