Efektivní řešení ESG

Naše řešení pro oblast ESG Vás provede všemi procesy 

počínaje nastavením cílů, sběru potřebných dat, jejich konsolidací, umožní vám jejich další analytické
využívání a zajistí vytvoření finálního ESG reportu.

V roce 2015 vznikla pod vedením OSN původní strategická iniciativa, která stanovila kvalitativní globální cíle SDG - Sustainable Development Goals. ESG (Environment Social Governance) na ni navazuje ve formě kvantitativních cílů. Nová směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a z ní vycházející reportingové standardy (ESRS), které vznikly pod vedením pracovní skupiny EFRAG při Evropské komisi, budou v příštích letech postupně závazné pro velkou většinu společností.

Cílem této iniciativy by měla být dlouhodobá udržitelnost konkrétních podnikatelských aktivit z pohledu ochrany přírody a rovných sociálních principů. Výstupem bude mj. druh kombinovaného reportingu (nefinančního a finančního), ve kterém firmy uvádějí environmentální a sociální dopady svého podnikání na společnost, stanovují si v jednotlivých oblastech dílčí cíle a sledují jejich plnění. Konkrétně tento reporting řeší například dopady na životní prostředí (emise, spotřeba zdrojů...), sociální aspekty (pracovní prostředí, diverzita, rovný přístup k zaměstnancům...) a kvalitu řízení vaší organizace (etika, ochrana dat/GDPR, vč. dodavatelských řetězců atp...). 

Komplexní řešení pro ESG

Příprava dat pro oblast ESG

Portfolio našich služeb Vás provede procesem datové přípravy a analýzy, sběru a konsolidace dat, vytvořením auditovatelné datové základny - Sophia ESG Data Framework, implementace komplexní platformy pro udržitelnost a ESG - IBM Envizi.

Unikátní vlastnosti produktu Sophia ESG Data Framework:

 • Pokročilá metodika pro ESG datovou přípravu a analýzu
  - Identifikace dat, nastavení metodiky sběru, granularita dat, požadované výstupy
 • Integrace se zdrojovými systémy a soubory
 • Automatizované načítání ESG dat
 • Auditovatelnost
 • Datový model připravený pro naplnění daty
 • Technologicky nezávislé řešení (Microsoft, Oracle, IBM...)
 • Varianta „standalone“ databáze nebo nadstavby stávajících DWH a jiných systémů
 • Potenciál rozšíření ESG dat o další oblasti a integraci s ostatními oblastmi vašeho reportingu
Fáze & Časování

Fáze

 1. ESG Analýza & Strategie
 2. Příprava datové základny
 3. Komplexní řízení ESG a reporting

Časování

 • Od roku 2018 (za rok 2017) v určité podobě povinný pro banky a investiční společnosti (podle NFRD)
 • Od roku 2025 (za rok 2024) podle CSRD u těch firem, které vykazovaly podle NFRD
 • Od roku 2026 (za rok 2025) podle CSRD u těch firem, které splňují alespoň 2 ze 3 podmínek 
  - nad 250 zaměstnanců
  - nad 40M€ roční obrat
  - nad 20M€ aktiv
 • Od roku 2027 (za rok 2026) pro všechny střední a malé společnosti - upřesnění rozsahu v průběhu roku 2023
 • Příprava podle odhadů konzultantských společností 2 roky předem!!!
IBM Envizi & ESG Report

IBM Envizi je komplexní platforma pro data, analýzy a přehledy pro udržitelnost a ESG. Nástroj je na trhu více než 14 let a je implementován ve 150 zemích světa. Zjednodušuje sběr, konsolidaci, správu a analýzu dat o udržitelnosti, umožňuje nastavování a sledování cílů. Disponuje robustním reportingovým prostředím pro sledování více než 500 datových typů o udržitelnosti a umožňuje řízení, sledování a rozhodování v průběhu celého procesu ESG. Díky ESG reportovacím rámcům Vás provede celým procesem tvorby ESG zprávy. Zachycuje všechny potřeby v průběhu celého procesu ESG.

Klíčové vlastnosti produktu IBM Envizi:

 • Sběr a sledování uhlíkové stopy, environmentálních ukazatelů, oblastí Social a Governance
 • Komplexní ESG reporting a zveřejňování informací
 • Sledování plnění závazků a cílů udržitelnosti
 • Nativní systém workflow a kolaborativní spolupráce
 • Integrované prostředí pro sběr dat dodavatelského řetězce
 • Podpora hlavních standardů ESG včetně ESRS
 • Plně auditovatelné řešení od datových vstupů po výsledný report

Máte zájem o více informací?

Preferovaný typ kontaktu *