Efektivní řešení ESG

Naše řešení pro oblast ESG vás provede všemi procesy 

počínaje nastavením cílů, sběru potřebných dat, jejich konsolidací, umožní vám jejich další analytické
využívání a zajistí vytvoření finálního ESG reportu.

V roce 2015 vznikla pod vedením OSN původní strategická iniciativa, která stanovila kvalitativní globální cíle SDG - Sustainable Development Goals. ESG (Environment Social Governance) na ni navazuje ve formě kvantitativních cílů. Nová směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a z ní vycházející reportingové standardy (ESRS), které vznikly pod vedením pracovní skupiny EFRAG při Evropské komisi, budou v příštích letech postupně závazné pro velkou většinu společností.

Cílem této iniciativy by měla být dlouhodobá udržitelnost konkrétních podnikatelských aktivit z pohledu ochrany přírody a rovných sociálních principů. Výstupem bude mj. druh kombinovaného reportingu (nefinančního a finančního), ve kterém firmy uvádějí environmentální a sociální dopady svého podnikání na společnost, stanovují si v jednotlivých oblastech dílčí cíle a sledují jejich plnění. Konkrétně tento reporting řeší například dopady na životní prostředí (emise, spotřeba zdrojů...), sociální aspekty (pracovní prostředí, diverzita, rovný přístup k zaměstnancům...) a kvalitu řízení vaší organizace (etika, ochrana dat/GDPR, vč. dodavatelských řetězců atp...). 

Řešení pro ESG

Naše řešení pro oblast ESG vás provede procesem sběru dat, kalkulací potřebných dat, vytvořením auditovatelné datové základny pro další analytické zpracování dat, poskytne workflow pro kolaborativní tvorbu výstupního dokumentu, včetně "otagování" podle ESG taxonomie. Výrazným způsobem usnadňuje proces tvorby ESG zprávy, kterou budou muset již ve výroční zprávě za rok 2025 provádět firmy nad 250 zaměstnanců s obratem přes 40 milionů eur (cca 1,3 miliardy korun). Zajistí plnění povinností vyplývající z příslušné CSRD směrnice, podle standardů ESRS. Kromě toho umožňuje i další byznysové využití shromažďovaných dat pro efektivnější řízení společnosti. Data jsou průběžně načítána z příslušných datových zdrojů, předpřipravený ESG datový model vám bude umožňovat nastavování příslušných cílů, sledovat plnění v čase a modelovat různé scénáře dalšího vývoje. 
S takto koncipovaným řešením jste schopni projít nejen ESG auditem, ale budete výrazně efektivnějším způsobem zpracovávat i ESG zprávy
v dalších letech. Současně získáte kvalitní datovou základnu, která Vám nabídne přístup k velmi cenným datům i pro byznysové řízení společnosti (např. data o spotřebě energetických zdrojů).

Unikátní vlastnosti produktu:

 • Předpřipravené řešení pro celý ESG proces
 • ESG datový model připravený pro naplnění daty
 • Standardizované řešení tvorby ESG zprávy, funkčně využitelné
   pro další podobné výkazy (např. výroční zpráva, účetní závěrka...)
 • Technologicky nezávislé řešení (Microsoft, Oracle, IBM...)
Fáze & Časování
 • Od roku 2018 (za rok 2017) v určité podobě povinný pro banky a investiční společnosti (podle NFRD)
 • Od roku 2025 (za rok 2024) podle CSRD u těch firem, které vykazovaly podle NFRD 
 • Od roku 2026 (za rok 2025) podle CSRD u těch firem, které splňují alespoň 2 ze 3 podmínek
   - nad 250 zaměstnanců
  - nad 40M€ roční obrat
  - nad 20M€ aktiv
 • Od roku 2027 (za rok 2026) pro všechny střední a malé společnosti  - upřesnění rozsahu v průběhu roku 2023
 • Příprava podle odhadů konzultantských společností 2 roky předem!!!
ESG Intelligence & ESG Report

Máte zájem o více informací?

Preferovaný typ kontaktu *