DATOVÉ MIGRACE A KONSOLIDACE

Jsou pro vaši firmu cenná historická data?

Je pro vás obava z jejich ztráty překážkou pro implementaci nového systému? Chtěli byste v novém systému využívat historická data, ale brání vám v tom jejich nedostatečná kvalita?

Potřeba migrace dat se objevuje, když se mění bankovní, výrobní či účetní systémy, databáze či datová úložiště. Aby byl náběh nového systému hladký a bezproblémový, je nutné zajistit přenos původních dat. Požadavkem většiny firem je zajistit řešení datové migrace tak, aby po zavedení nového systému nebylo potřeba souběžně provozovat i původní systémy.

Naši odborníci disponují zkušenostmi z řady migračních projektů na různých technologiích. Rádi vám pomůžeme zajistit, aby datová migrace splnila svůj účel a náběh nového informačního systému proběhl bez potíží.

Doporučený postup migrace dat

Datová migrace si musí poradit s transformací dat mezi různými systémy, strukturami, technologiemi a formáty. Na základě našich zkušeností z realizovaných projektů migrace dat doporučujeme tento postup:

 1. Definice exportu
 2. Datová analýza
 3. Validace a čištění
 4. Migrace
 5. Verifikace a předání

Klíčové body procesu

Dodržení uvedeného postupu zajišťuje, že v prvních fázích migračního projektu jsou jasně identifikovány klíčové body celého procesu. Mezi ně patří například:

 • Rozsah migrovaných dat – migrovat lze téměř vše, ale je třeba určit hranici efektivity a ekonomické rentability migrace
 • Integrita dat napříč více systémy, pokud jsou v rámci migrace slučována data z více systému do jednoho
 • Požadavky na validace v novém systému, jimž stávající data nevyhoví (validace vůči novým číselníkům, adresnímu registru, atd.)
 • Technologické aspekty, výkonnost, potřeba provést migraci dat jednorázově v relativně krátkém čase
 • Potřeba opakované či inkrementální migrace
 • Migrace z distribuovaných zdrojů dat

Specifikace těchto bodů je klíčová pro úspěch celé datové migrace. Vlastní provedení migrace na definovaný postup navazuje a dále jej rozvíjí v souladu s použitou technologií.

Máte zájem o více informací?

Preferovaný typ kontaktu