POKROČILÁ A PREDIKTIVNÍ ANALYTIKA

Nalezněte cenné informace, které skrývají vaše data.

Pokročilá a prediktivní analytika jde za rámec tradičních postupů BI a klade si za cíl nalézt informace, které nejsou ve zdrojových datech obsaženy v explicitní formě.

Typické úlohy pokročilé analýzy
  •  analýza dat e-shopů
  •  segmentace zákazníků
  • predikce zákaznického rozhodování na základě demografických údajů a údajů o předchozích nákupech
  •  identifikace neobvyklých vzorců chování či podvodného jednání
  • podpora činností interního auditu
  • predikce odchodů zaměstnanců na základě informací, které zahrnují demografické údaje,  údaje o průběhu pracovního vztahu a další informace, kterými zaměstnavatel disponuje
  • predikce poruch a zmetkovitosti ve výrobě na základě historických údajů a senzorických dat
  • a mnoho dalšího
Z čeho vycházíme

Pokročilá a prediktivní analytika se opírá o techniky matematiky, statistiky, strojového učení a umělé inteligence.
Pro celý obor, který se zabývá využitím pokročilých analýz dat za použití principů matematiky a statistiky spolu s moderními  výpočetními metodami pro účely řešení byznysových úloh, se v posledních letech vžil název Data Science.
Pro úspěch projektů tohoto typu je klíčová správná definice řešené úlohy s jasnou vazbou na business case. Vazba na business case je pilířem projektu a je rozhodující pro výběr analytických postupů, jejich vyhodnocení a aplikaci výsledků.
Naše zkušenosti nám umožňují efektivně volit vhodné nástroje a optimální modely pro dané úlohy.

Příprava dat

Klíčovou fází každého analytického projektu je příprava dat. Tato fáze je zpravidla významně časově náročnější než samotný vývoj modelu. Zde naše společnost navazuje na dlouholeté zkušenosti v oblasti data profilingu a datové integrace.
Sophia Solutions byla mezi prvními dodavateli na našem trhu, kteří se soustředili na rozvoj dovedností v oblasti pokročilé a prediktivní analytiky. V současné době disponujeme týmem odborníků s praktickými zkušenostmi z projektů z mnoha oborů a se znalostmi hlavních technologických platforem pro Data science, jako jsou SAS a IBM SPSS a R, Python a další.

Pokročilá analytika dat pro e-shopy

Pomůžeme vám:
• určit trendy v prodejích a umožníme vám dát důraz na správné produkty
• jasně ukázat vazby prodejnosti produktů a tím zvýšit úspěšnost prodeje
• určíme správný čas a produkt pro každého zákazníka pro nejvyšší prodej
• dostaneme z vašich dat maximum, poradíme, jaká data sbírat pro větší úspěch.

Analýzou složení nákupního košíku jsme schopni poskytnout lepší návrhy k doplnění košíku, zvětšit tak průměrnou velikost nákupního košíku, zvýšit dosah vaší nabídky a tím i celkové tržby.

Zabýváte se marketingem a nemáte dostatečnou odezvu? Lámete si hlavu nad optimalizaci skladových zásob? Chcete se vyhnout dočasné nedostupnosti zboží nebo naopak zbytečnému zaplnění skladu? Umíme vám efektivně poradit jak na to.

A umíme to vyjádřit i technicky? Ano, máme tu na to oddělení matematiků a statistiků. Pokročilou analytikou dat myslíme veškeré matematické a statistické metody, které vedou k hlubšímu porozumění datům. Pomocí těchto metod jsme schopni z dat doslova „vytěžit“ informace, které jsou člověku skryté. Pomůžeme vám lépe poznat zákazníky i charakteristiky podnikání a tím vám poskytnout datové podklady pro kvalitní řízení podniku. 

Přečtěte si případovou studii pro e-shop Bezednamiska.cz

Máte zájem o více informací?

Preferovaný typ kontaktu *