POKROČILÁ A PREDIKTIVNÍ ANALYTIKA

Nalezněte cenné informace, které skrývají vaše data.

Pokročilá a prediktivní analytika jde za rámec tradičních postupů BI a klade si za cíl nalézt informace, které nejsou ve zdrojových datech obsaženy v explicitní formě.

Typické úlohy pokročilé analýzy
  •  analýza dat e-shopů
  •  segmentace zákazníků
  • predikce zákaznického rozhodování na základě demografických údajů a údajů o předchozích nákupech
  •  identifikace neobvyklých vzorců chování či podvodného jednání
  • podpora činností interního auditu
  • predikce odchodů zaměstnanců na základě informací, které zahrnují demografické údaje,  údaje o průběhu pracovního vztahu a další informace, kterými zaměstnavatel disponuje
  • predikce poruch a zmetkovitosti ve výrobě na základě historických údajů a senzorických dat
  • a mnoho dalšího
Z čeho vycházíme

Pokročilá a prediktivní analytika se opírá o techniky matematiky, statistiky, strojového učení a umělé inteligence.
Pro celý obor, který se zabývá využitím pokročilých analýz dat za použití principů matematiky a statistiky spolu s moderními  výpočetními metodami pro účely řešení byznysových úloh, se v posledních letech vžil název Data Science.
Pro úspěch projektů tohoto typu je klíčová správná definice řešené úlohy s jasnou vazbou na business case. Vazba na business case je pilířem projektu a je rozhodující pro výběr analytických postupů, jejich vyhodnocení a aplikaci výsledků.
Naše zkušenosti nám umožňují efektivně volit vhodné nástroje a optimální modely pro dané úlohy.

Příprava dat

Klíčovou fází každého analytického projektu je příprava dat. Tato fáze je zpravidla významně časově náročnější než samotný vývoj modelu. Zde naše společnost navazuje na dlouholeté zkušenosti v oblasti data profilingu a datové integrace.
Sophia Solutions byla mezi prvními dodavateli na našem trhu, kteří se soustředili na rozvoj dovedností v oblasti pokročilé a prediktivní analytiky. V současné době disponujeme týmem odborníků s praktickými zkušenostmi z projektů z mnoha oborů a se znalostmi hlavních technologických platforem pro Data science, jako jsou SAS a IBM SPSS a R, Python a další.

Máte zájem o více informací?

Preferovaný typ kontaktu *