DISCLOSURE MANAGEMENT

Vytvářejte efektivně reporty a dokumenty.

Trendem posledních let je růst regulatorních požadavků na podnikatelskou činnost. Firmy, zvláště větší nebo s rozptýleným vlastnictvím, vytvářejí celou řadu dokumentů a reportů.

Smart Notes

Tento nástroj umožňuje omezit manuální práci při tvorbě dokumentů a soustředit se na kvalitu jejich obsahu. Podporuje celý proces tvorby od prvotního sběru dat až po publikaci finálního dokumentu/reportu.

SmartNotes nabízí automatizované napojení na datové zdroje, kontrolu časování, obsahu a rozsahu jednotlivých importů. Importovaná data jsou integrována do centralizované databáze, což zajišťuje jejich konzistenci a poskytuje “jeden zdroj pravdy”. Data lze i komfortně auditovat.

SmartNotes podporují spolupráci autorů dokumentů pomocí workflow. Jednoduše lze definovat procesy a jejich jednotlivé kroky. Ke každému kroku a dokumentu lze přiřadit uživatelům či jejich skupinám přístupová práva. Lze tak implementovat pravidla pro práci s daty obsažená v interních předpisech.

Více informací naleznete na stránkách 

XBRL

Vestavěné XBRL funkce umožňují vytvářet XBRL reporty již ve chvíli publikace primárního dokumentu. Šetří tak čas na tvorbu reportů v XBRL formátu a snižují jejich chybovost. Regulatorní orgány vyvíjejí aktivity vedoucí ke standardizaci formátů požadovaných reportů. Za tímto účelem byl vyvinut jazyk XBRL a jeho využití pro formátování různých dokumentů. Tomuto trendu vychází vstříc AMANA nabídkou nástroje XBRL Tagger, který umožňuje připravit výroční zprávy veřejně obchodovatelných firem otagované podle taxonomie ESEF. V kombinaci se SmartNotes umožňuje XBRL Tagger vytvářet finanční výkazy rovnou v iXBRL.

Více informací naleznete na stránkách

ESG Reporting

ESG je součástí nefinančního reportingu. Nová směrnice (CSRD) vejde, dle současných předpokladů, v platnost od 1. 1. 2025. Bude se ale vztahovat už na fiskální rok 2025. Ve výroční zprávě za rok 2025 budou již muset firmy nad 250 zaměstnanců s obratem přes 40 milionů eur (cca 1,3 miliardy korun), kromě klasické účetní závěrky vykazovat i to, jak jejich působení ovlivňuje životní prostředí, jakou produkuje uhlíkovou stopu nebo jaký má vliv na společnost.

Řešení pro tvorbu ESG reportu vás provede procesy sběru a kalkulace potřebných dat. Zároveň poskytne workflow pro kolaborativní tvorbu dokumentu. Jednou vytvořený dokument je následně možné vytvořit automaticky s daty, která budou aktualizovaná přímo ze zdrojových systémů podniku jako jsou účetní systémy, ERP atd.

Více informací naleznete zde

Máte zájem o více informací?

Preferovaný typ kontaktu