BI REPORTING

Vidíte vždy správná data, která potřebujete?

V moderní době je již téměř nepředstavitelné řízení společnosti bez kvalitního reportingového systému, který poskytuje reporty s přesně daným formátem (vhodné například pro finanční výkazy), prodejní výkazy a jiné nadefinované přehledy provozních dat. Nedílnou součástí je i automatické zasílání sestav adresátům. Vidíte vždy přesně ta data, která potřebujete?

Nástroje pro oblast reportingu

Pro správné vyhodnocení vývoje pozice společnosti na trhu potřebují mnohdy manažeři pohledy na data, která standardní reporty či provozní systémy neposkytují. Čekat na sestavu, kterou poskytne IT na požádání, může znamenat ztrátu drahocenného času při klíčovém rozhodnutí. Kvalitní analytické nástroje umožňují manažerům i bez znalosti datových struktur analyzovat data v reálném čase, procházet agregované ukazatele do detailních hodnot, hledat odchylky od normálu včetně určení jejich příčin či predikovat vývoj. Identifikujte důležité trendy včasnou analýzou dat!

Dashboardy

Úspěšní manažeři již dnes nespoléhají na informace a podklady, které jim někdo připraví. Manažeři pro efektivní řízení společnosti potřebují přístup ke klíčovým ukazatelům kdykoli a kdekoli se nacházejí. Dashboardy sdružují v přehledné formě na jednom místě přesně ty informace, které manažer potřebuje pro svou práci. Zároveň jsou v dashboardech uplatňovány metody vizualizace dat, které zaručují rychlejší orientaci v datech.

Mobilní reporting

Úspěšní manažeři musí v dnešní dynamické době přijímat rozhodnutí i v jiných situacích, než když sedí ve své kanceláři u počítače. Máte pro taková rozhodnutí vždy po ruce kvalitní podklady? Chcete efektivně využít čas při čekání na začátek jednání nebo třeba na letišti?

Mít k dispozici aktuální informace, znát stav klíčových ukazatelů či znát vývoj prodeje ve své oblasti je dnes každodenní potřebou manažerů. V dnešním světě, kdy je informovanost zprostředkovaná všudypřítomným internetem, je výrazně snazší znát vše potřebné pro správná rozhodnutí. Vývoj v oblasti IT se posunul dále - k řešení formy poskytovaných informací. Prostřednictvím mobilních technologií je možné se přes internet připojit přímo k podnikovým systémům či vidět klíčové ukazatele. Ale ne vždy jsou informace v mobilních zařízeních srozumitelné a čitelné.

Máte zájem o více informací?

Preferovaný typ kontaktu