Pomoc Ukrajině

My všichni v Sophia Solutions a AKT Solutions CZ, majitelé, vedení i zaměstnanci, zásadně odmítáme násilnou invazi Ruska na Ukrajinu, která trvá už několik dní a bohužel se stále vyostřuje. Všichni dobře víme, co se stalo v naší zemi v srpnu roku 1968 a o to více je pro nás tato situace nepřijatelná.

Ukrajina aktuálně potřebuje především cílenou a rychlou pomoc. Proto včerejší mimořádné zasedání majitelů společnosti rozhodlo o okamžitém uvolnění částky 100 000 Kč, která bude rozdělena mezi organizace Člověk v tísni, Paměť národa a Konto zastupitelského úřadu UA v České republice. Do této rychlé “sbírky” se zapojili také naši zaměstnanci, kteří mezi sebou vybrali dalších 175 000 Kč. Celkem tedy dnes odejde z našeho účtu 275 000 Kč na pomoc Ukrajině.

Jsme pyšní na naše zaměstnance.