XENIE – sofistikovaný nástroj pro finanční
řízení společnosti

Taky se topíte v hromadách tabulek?

Řiďte svoji firmu efektivně a přesně!

S aplikací XENIE pro finanční řízení získáte v reálném čase data pro efektivní a přesné rozhodování.

Každá společnost, která chce růst, musí mít neustálý přehled o svých průběžných hospodářských výsledcích. V dnešní turbulentní době je často klíčové udělat to správné rozhodnutí rychle. Jedině na základě přesných a aktuálních dat v reálném čase dokáže manažer řídit svou firmu optimálním způsobem a okamžitě reagovat na změny ve společnosti. V případě práce s tabulkovými procesory však toto bývá obtížné.

Ve světě tabulek představuje příprava účetních podkladů hodiny manuální práce, která je navíc mentálně velmi náročná. Zdlouhavé zpracovávání dat zároveň zvyšuje potenciální riziko zanesení chyb. Pro řídící pracovníky tak bývá často složité vyhodnocovat výkonnost firmy dle takových výstupů.

My Vám nyní přinášíme řešení

XENIE pro finanční řízení (připravena ve spolupráci s Intras Consulting)
přináší plně automatizované zpracování účetních dat potřebných pro sestavení klíčových finančních výkazů a analýz, jež díky tomu poskytují data v reálném čase.

Připravená účetní metodika odbourává manuální činnosti, eliminuje problematickou chybovost a zrychluje zpracování účetní závěrky.

Reporty týkající se financí a účetnictví ukazují nejrůznější informace a přehledným způsobem vypovídají o hospodaření firmy. Na základě těchto informací je pak manažer schopen operativně plánovat nejenom provoz v nejbližší době, ale i dlouhodobé investice a další rozvoj firmy v následujících obdobích. Díky XENII navíc dokáže modelovat i vývoj v různých situacích, ať již se týkají změn vycházejících ze společnosti nebo změn, které přináší makroekonomická situace na trhu. Stále tak má přehled o tom, jaké dopady může mít jeho rozhodnutí na hospodaření firmy nebo jakým způsobem bude hospodaření společnosti ovlivněno změnami jednotlivých proměnných.

XENIE je dostupná v reálném čase a odkudkoliv a díky jednotnému úložišti dat zaručuje princip „jedné pravdy“.

Výstupy ve formě dashboardů, reportů včetně notifikací nebo analýz lze pohodlně sdílet e-mailem.

XENIE umožňuje práci i přes mobilní zařízení. Prostředí XENIE je uživatelsky přívětivé a intuitivní.

Využívejte vlastnosti XENIE také pro plánování a forecasting!

XENIE Vám může pomoct i s formulováním výhledů do budoucnosti:

 • Řízení plánovacího procesu a schvalování přes work-flow včetně notifikací
 • Plnohodnotná podpora verzování
 • Možnost simulací a sandboxingu
 • Kombinace bottom-up a top-down přístupu
 • Možnost pivotování s využitím alternativních hierarchií
 • Uživatelské ad-hoc a what-if analýzy

Řiďte Vaši společnost moderně, snadno a přesně!

XENIE Vám přinese:

 • Správná a přesná data dostupná v reálném čase
 • Efektivní využití lidské odborné pracovní síly
 • Kvalitnější a komplexnější analýzu Vašich dat
 • Úsporu času a energie a prostor zaměřit se na důležité úkoly
 • Jistotu při rozhodování
 • Zabezpečený přístup ke všem informacím odkudkoliv
 • Možnost převést rutinní činnosti na technologie

Architektura řešení

XENIE je kombinací technologií IBM a know-how firem Sophia Solutions a Intras Consulting v oblasti řízení výkonnosti a finančního řízení

XENIE je cloudovým řešením a je poskytována jako služba. Řešení je umístěno na serverech firmy IBM. Každý zákazník má v cloudu vytvořeno vlastní prostředí systému XENIE, funkčně i datově nezávislé na ostatních zákaznících. To zajišťuje jak vysokou míru zabezpečení, tak možnost individuálních úprav řešení.

K funkcím systému XENIE je možné přistupovat buď prostřednictvím webového prohlížeče nebo prostřednictvím oblíbené aplikace MS Excel s nainstalovaným add-inem.