PLÁNOVÁNÍ A ROZPOČTOVÁNÍ

Plánování je základní aktivitou
řízení společnosti.

Většina firem má vyřešenou technologickou podporu administrace svých zakázek, vztahů s klienty a dodavateli, evidence účetnictví a dodržování dalších právních norem podnikání. Některé společnosti již také efektivně využívají informace shromažďované v datových skladech prostřednictvím moderních business intelligence řešení. Ve většině firem však stále nejsou adekvátně podporovány procesy finančního plánování a rozpočtování.

What-if analýzy a modelování

Zajímá vás, co ovlivňuje postavení vaší firmy na trhu? Chcete nalézt primární ale i vedlejší možné příčiny? Potřebujete souhrnné i detailní informace o prodeji, abyste mohli odhalit souvislosti v chování zákazníků? Nebo potřebujete report, který není součástí reportingu provozního systému a IT je zcela vytíženo?

Strategie společnosti, ukazatele výkonosti

Nesoulad strategie společnosti a jejích operativních aktivit je nyní klíčový problém mnoha firem, protože často dochází k odtržení vizí majitelů a ředitelů od rutinních operativních cílů, které jsou prováděny na nižších úrovních řízení. Jedním z důvodů takového stavu je to, že strategické vize nejsou dobře napojeny na dílčí cíle a je špatně měřený dopad plnění dílčích cílů k dosažení strategických vizí.

Moderní nástroje nabízí propracovaný aplikační rámec pro nastavení cílů na různých úrovní řízení a jejich vzájemné kaskádové propojení. Grafické rozhraní je velmi intuitivní a práce s ním je velmi efektivní. Kromě tohoto však nástroje především obsahují sady připravených ukazatelů pro různá odvětví a podporují různé metodiky jejich aplikace (např. balance scorecarding).

Plánování a rozpočtování

Ačkoli jsou procesy plánování, vytváření rozpočtů a jejich revize na základě srovnání se skutečností životně důležité pro všechny firmy, je nejčastějším technologickým prostředkem MS Excel. Jak je možné, že se v této oblasti neuplatňují specializované softwarové nástroje jako v jiných oblastech? Je využívání Excelu tou nejlepší možností? Existují vůbec nějaké jiné a lepší nástroje?

Využívání Excelu pro plánování zcela jistě nejvýhodnější není a jiné specializované nástroje existují, ale pravděpodobně není dostatečně znám jejich přínos. Podívejte se na několik problémů, které přináší využívání prostředí MS Excel pro procesy finančního plánování a jak tyto problémy vyřeší využívání specializovaného nástroje.

Máte zájem o více informací?

Preferovaný typ kontaktu