Naše řešení pro společnost CIMEX GROUP

V loňském roce jsme dostali poptávku od našeho zákazníka, společnosti CIMEX GROUP, mimo jiné také provozovatele sítě hotelů a resortů OREA HOTELS & RESORTS na vyřešení těchto požadavků:

👉Připravit komplexní analýzu dat o rezervacích včetně forecastingu
👉Tuto analýzu zprostředkovat pomocí známých a již používaných nástrojů (MS Excel)
👉Následná data mít k dispozici i pro další reportingové nástroje (Power BI)
👉Vypořádat se s připravovanou migrací rezervačního systému

Řešení Sophia Solutions:
Jako společný datový zdroj pro ad-hoc analýzu byla vyrobena OLAP "kostka" v SSAS, která pokryla analytické potřeby rezervací (ukazatele délky pobytu, statistika opakujících se pobytů, výhled na příští měsíce, statistika storn pobytů, demografie návštěvníků, zdroje rezervací atd.). K této OLAP "kostce" byl vytvořen analytický Excel, který byl managementem pozitivně přijat jako známé prostředí. Zároveň byl předán OLAP model i pro tvorbu reportů v PowerBI, který si zákazník vytváří interně.
OLAP kostka rezervací je plněna z dimenzionálního modelu datového skladu. Tento model zároveň během realizace projektu byl modifikován a zdroj nahrazen jiným rezervačním systémem technologicky postaveným na streamování JSON souborů obsahující data o změnách rezervací. Architektura byla postavená tak, aby dimenzionální schéma a OLAP kostka nebyla strukturově afektovaná migrací nového rezervačního systému.

Přínosy pro klienta:
💡Univerzální  analytický model pro oblast rezervací nezávislý na rezervačním systému
💡Rychlá podpora pro hotelový management, který může na základě trendů a forecastingu predikovat návštěvnost a upravit dle toho marketingovou strategii
💡Analýza rezervačních dat pomocí nástroje, který management běžně používá bez nutnosti seznámit se s novým nástrojem
💡Univerzální analytický model obsahuje jednotný pohled na rezervační data
💡Možnost připojení z PowerBI