Bezedná miska s.r.o. - případová studie

Společnost Bezedná miska je internetový obchod s krmivem pro psy a kočky a chovatelskými potřebami. Jeho majitelé, kteří jsou sami chovatelé, usilují o výběr kvalitního sortimentu pro své zákazníky. Díky tomuto úsilí a díky profesionálnímu přístupu k provozu obchodu se jim podařilo zaujmout důležité místo na trhu v segmentu krmiva a chovatelských potřeb.


 

Požadavky

Poslední roky přinesly mnoha e-shopům rychlý růst. Ten často vede k tomu, že některý z procesů nebo používaných technologických systémů přestane vzrůstajícímu objemu objednávek stačit  a stane se úzkým hrdlem.

Schopnost změnit, aktualizovat, redesignovat daný proces je pak jedním ze zásadních faktorů dalšího fungování a růstu.

Náš zákazník se mimo jiné potýkal s problémy:

- Složité vyhodnocení vzrůstajícího množství dat s využitím ad hoc exportů z databází a zpracování v excelu se ukazovalo jako nevyhovující a bylo složité nacházet odpovědi na jednoduché otázky o fungování firmy:

  • Kolik zákazníků nakupuje opakovaně a jaký objem prodeje generují věrní zákazníci?
  • Jak se mění dynamika prodeje konkrétních výrobků v různých časových obdobích?
  • Kolik kusů určitého zboží dorazilo za dané časové období do skladu?

- Komplikovaná správa objednávek v případech, kdy požadované zboží nebylo ihned na skladu, neformalizovaný přístup při určitém množství objednávek přestal stíhat.

- Neúčinný systém mailového marketingu. Nabídky, které nejsou dostatečně přizpůsobené konkrétnímu zákazníkovi, adresáty dostatečně neoslovovaly.

Tyto problémy byly řešeny v několika dodávkách reportingového systému, systému pro správu fronty objednávek a systému pro optimalizaci marketingových e-mailů.

Řešení

Datamart s customizovanými reporty
Konzultanti Sophia Solutions analyzovali informační požadavky a datové zdroje firmy. Na základě této analýzy jsme navrhli a vyvinuli ligh-weight reportingové řešení, s využitím databáze MariaDB jako technologického základu data martu a knihovny Shiny jako základního prvku front endu. Využití open source softwaru se ukázalo jako dostatečně robustní a flexibilní a v neposlední řadě umožnilo dodat pokročilé řešení za přijatelnou cenu.

Systém pro správu fronty objednávek
Vytvořili jsme systém, který na základě definovaných kritérií umožňoval sledování fronty objednávek v provozním systému včetně sofistikovaného sledování stavů objednávky v návaznosti na dostupnost jednotlivých položek a zvolené formy platby a dopravy. Spolu se sledováním fronty objednávek jsme vyvinuli účinný systém pro správu objednávek, které vyžadují jiné než zcela rutinní kroky – např. kontaktování zákazníka nebo volbu budoucího data, kdy má proběhnout další kontrola stavu ze strany pracovníka e-shopu.

Optimalizace marketingových e-mailů
Připravili jsme pilotní řešení umožňující nahrazení existujícího plošného marketingového mailingu adresnými zprávami, které vycházejí z produktů, které daný zákazník koupil v minulosti a z chování jiných zákazníků, kteří daný produkt koupili také. Adresné zprávy umožní konverzi většího počtu jednorázových a příležitostných zákazníků v zákazníky pravidelné.

Přínos

Dodaná řešení umožňují našemu zákazníkovi:

  • Rychle dostat informace o firmě, produktech a zákaznících, které jsou klíčové pro operativní i strategické řízení firmy.
  • Lépe zpracovávat velké množství objednávek a tím otevřít cestu k dalšímu růstu a větší spokojenosti zákazníků.
  • Lépe oslovit zákazníky s relevantními marketingovými nabídkami

Technologie: MariaDB, R, Shiny