PROFITABILITA

Řízení výkonnosti a efektivity společnosti - řízení profitability a alokace nákladů.

Našim klientům přinášíme znalost metodik alokací nákladů a poskytujeme moderní nástroje, které mohou zpracovávat v reálném čase velké objemy dat a přitom je možné je ovládat a konfigurovat v uživatelsky příjemných prostředích.

Aktuální situace

V současné době je nedostačující řídit společnosti jen s posouzením její celkové profitability. Firmy mnohdy vyrábějí mnoho různých výrobků, poskytují mnoho různých služeb různým klientům, využívají různé zdroje. Celková čísla hospodaření firmy mohou vypadat dobře, ale přesto v nich může být skrytá neefektivita výroby konkrétního výrobku, neefektivita poskytování konkrétní služby určitému segmentu zákazníků nebo neefektivní využívání některých zdrojů. Zjištění profitability na úrovni výrobků, segmentů klientů nebo výrobních zdrojů je klíčové, ale mnohdy velmi složité a nákladné bez využití moderních nástrojů.

Řešení

Moderní nástroje umožňují provádět alokace nákladů (ale samozřejmě i výnosů) tak, aby každý produkt nebo každý klient společnosti měl navázané veškeré nepřímé náklady. Vše probíhá velmi rychle i nad velkými objemy dat, které by v jiných systémech nebylo možné zpracovat. Pro změny nastavení alokačních pravidel a klíčů nemusí uživatelé mít zvláštní programátorské vzdělání. Ve výsledku tak může společnost efektivně zjišťovat profitabilitu produktů, klientů nebo rentabilitu využití

Máte zájem o více informací?

Preferovaný typ kontaktu *