Datová kvalita

V dnešní rychlé době, kdy se všechny informace o světě digitalizují, vzrůstá množství dat, která jsou shromažďována. S rostoucím objemem, různorodostí a komplexitou podnikových dat roste bohužel obvykle i jejich chybovost. Sledování, budování a posilování datové kvality je cesta umožňující z dat získat validní informace a podklady pro relevantní rozhodování.

Aby data mohla být v provozních systémech zhodnocena a plně využita, je nutné je integrovat, musí se jednat o data platná, která jsou k dispozici včas. Data musí být úplná, důvěryhodná a přesná. Vše toto v sobě slučuje pojem datová kvalita. V jednoduchosti lze říci, že datová kvalita je souhrnná charakteristika, určující použitelnost dat.

Datová kvalita by ale měla být mnohem více vnímána jako proces než jen jednorázová aktivita. Komplexní řešení datové kvality v sobě musí zahrnovat nejenom prostředky k jejímu dosažení, ale i k jejímu dlouhodobému udržení.

Jako příklad uveďme audit datové kvality - slouží k identifikaci hlavních slabin kvality dat. To umožní zaměřit se na ty aspekty datové kvality, jejichž vyřešení bude mít maximální přínos. Abychom došli k cíli, je třeba znát výchozí bod a směr. Datová kvalita by měla jít měřit, neboť jen to, co umíme měřit, můžeme efektivně zlepšovat. Definice klíčových metrik datové kvality a jejich průběžné sledování je klíčem k dlouhodobě udržitelné datové kvalitě.

Ani sebelepší nástroj pro podporu datové kvality nezajistí kvalitu dat jako takovou. K zajištění datové kvality je nutné mít i odborníky, kteří disponují nejen znalostmi kvalitních SW řešení pro zajištění kvality dat, ale i zkušenostmi z projektů.

Zvyšte významně kvalitu a hodnotu svých dat díky naší znalosti technologií, postupů a metodik a našich zkušeností v oblasti datové kvality!