Mobilní reporting

Úspěšní manažeři musí v dnešní dynamické době přijímat rozhodnutí i v jiných situacích, než když sedí ve své kanceláři u počítače. Máte pro taková rozhodnutí vždy po ruce kvalitní podklady? Chcete efektivně využít čas při čekání na začátek jednání nebo na třeba letišti?

Mít k dispozici aktuální informace, znát stav klíčových ukazatelů či znát vývoj prodeje ve své oblasti je dnes každodenní potřebou manažerů. V dnešním světě, kdy je informovanost zprostředkovaná všudypřítomným internetem, je výrazně snazší znát vše potřebné pro správná rozhodnutí. Vývoj v oblasti IT se posunul dále - k řešení formy poskytovaných informací. Prostřednictvím mobilních technologií je možné se přes internet připojit přímo k podnikovým systémům či vidět klíčové ukazatele. Ale ne vždy jsou informace v mobilních zařízeních srozumitelné a čitelné.

Reportingové systémy poskytují i mobilní reporting, kde jsou výstupy optimalizovány tak, aby byly zachovány všechny informace, neztratila se přehlednost, čitelnost a smysluplnost a data byla poskytnuta v reálném čase. V současné době jsou všemi technologickými dodavateli téměř bez výjimky podporovány všechny platformy mobilních zařízení, jako iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry. Objevte kouzlo mobilního reportingu. Jen ti, co jsou informovaní, jsou úspěšní. Kontaktujte nás.