Sophia Solutions nedávno získala hodnocení A+

v projektu SocioRating.

SocioRating je nástroj, který na základě interního dotazníkového výzkumu změří sociální prostředí ve firmě. Vnímáme to jako velkou pochvalu od našich kolegyň a kolegů. 

Moc děkujeme❤️

Máte zájem o více informací?

Preferovaný typ kontaktu