Datové sklady

V dnešní době Enterprise DWH je navyšování kapacity extrémně nákladné, proto společnosti hledají flexibilnějšího řešení pro provoz datových skladů než je stávající relační databáze. Důraz je kladený na snížení provozních nákladů a zvýšení dostupnosti pro dotazy a analýzy. Jedno z možných řešení je zahrnutí Hadoopu do Enterprise DWH architektury.

Klíčové vlastnosti, které Hadoop nabízí pro Enterprise DHW jsou:

  • Ekonomicky efektivní platforma pro odlehčení transformace dat, která může potenciálně zjednodušit a snížit počet chyb v tomto procesu
  • Rozšíření možností datových analýz
  • Kompatibilitu s SQL, kterou business uživatelé vyžadují a robustnost, kterou očekávají IT oddělení

Výše uvedená architektura naznačuje, že Enterpise DWH již není jediným zdrojem konsolidovaných dat pro reporting a analýzy. Enterpise DWH nadále zdrojem pro standardní reporting a Hadoop je využit především pro zpracování a archivaci objemných dat a rovněž dat, u kterých je potenciál pro další využití.

Obě platformy (EDWH a Hadoop) jsou integrované, lze tedy přenášet data z jedné platformy na druhou a vybrat si optimální úložiště pro daný účel. V dnešní době jsou na trhu k dispozici již BI nástroje, které umožňují v případě potřeby analyzovat data z obou platforem současně