Dostáváte ze svých dat maximum?

Využíváte pro své rozhodování veškerá data z vašich informačních systémů? Jsou tato data snadno a rychle dostupná? Jsou vaše data věrohodná a jednotná pro manažery napříč celou společností?

Dnes je fungující firma bez informačního systému jen těžko představitelná, naprosto běžné je v rámci jedné společnosti provozovat více systémů současně. V těchto systémech vzniká postupem času velké množství různorodých dat, která jsou využívána v běžné operativě. Ale získat pohled na data ze všech provozních systémů najednou bývá velmi komplikovaný proces, který v případě specifických dotazů může trvat i týdny. Data mezitím ztratí na aktuálnosti, potřeby zadavatele se mohou změnit a není zajištěno, že data jsou konsolidovaná správně. Data z provozních systémů obvykle poskytují jen minimum informací o historickém vývoji (trendu) klíčových ukazatelů.

Poznáváte tuto situaci? Řešením je datový sklad. V něm jsou data uspořádaná, konsolidovaná, vyčištěná a optimalizovaná pro další analytickou práci. Datový sklad může sloužit i jako základna pro systémy detekce podvodů, dataminig atd. Ve všech těchto případech platí, že s využitím datového skladu bude řešení jednodušší, levnější, přesnější a snáze rozšiřitelné. Nad datovým skladem lze postavit jakýkoliv kvalitní reportingový systém, který bude levnější než reporting nad provozními systémy.

Základním předpokladem pro správnou funkci a využití datového skladu jsou korektní a pravdivá data již na úrovni provozních systémů (například chyby v evidenci zákazníků se pouhým načtením do datového skladu neopraví). Samozřejmě proces návrhu a implementace datového skladu není pouze o datech a o technologii, ale hlavně o praktických zkušenostech realizačního týmu. Máme za sebou řadu implementací datového skladu s využitím různých technologií, naši odborníci disponují v této oblasti velmi bohatými zkušenostmi.

Jste si jisti, že dostáváte ze svých dat maximum jejich hodnoty? Ukážeme vám, jak toho docílit.