ČSOB Pojišťovna, a. s. - případová studie

ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovna, která působí na českém trhu již od roku 1992. Pro svoje zákazníky poskytuje služby v oblasti životního i neživotního pojištění. Jako člen Skupiny ČSOB disponuje rozsáhlou prodejní sítí díky čemuž se po mnoho let řadí mezi největší pojišťovny v ČR.


 

Požadavky

Cílem projektu bylo vytvoření komplexní plánovací aplikace, která by nahradila do té doby používané plánování v MS Excel. Základním požadavkem byla centrálnost modelu, který bude umožňovat následné úpravy dle business požadavků na plánování a reporting. Zároveň bylo třeba zajistit správně nastavení přístupových práv tak, aby se eliminovalo riziko neoprávněného přístupu k datům.

Jako rozšíření stávajícího modelu byla doplněna část ŽP přímo do plánovacího nástroje. Součástí implementace bylo také zjednodušení a unifikace plánovacího přístupu pro jednotlivé části obchodního plánu.

Díky volbě moderní technologie se otevřely možnosti pro paralelní plánování více verzí plánů a forecastů.

Řešení

Zákazníkovi jsme navrhli a implementovali moderní plánovací řešení obsahující centrální datový model obsahující celkem 6 navzájem propojených modulů. Plánovací aplikace podporuje následující procesy:

  • Konfigurace systému business administrátorem
  • Datové propojení na centrální datové úložiště (in/out)
  • Schvalování plánů
  • Srovnávání plánů a what-if analýzy
  • Top-down, Bottom-up i driver-based přístupy k tvorbě plánů
  • Změnový management pro implementaci úprav spojených s IFRS požadavky

Implementované řešení tak pokrývá kompletní tvorbu plánu, přičemž díky MS Excel doplňku zachovává integrace na další uživatelské aplikace procesně navazující na vytvořené plány.

Při plánování se využívá řada alternativních hierarchií a číselníků. Model podporuje online převody dat mezi těmito odlišnými pohledy na data.

Přínos

Centrální správa číselníků
Není třeba složitě udržovat číselníky produktů a distribučních kanálů ve více prostředích.

Zvýšení detailu dat
Díky robustní technologii bylo možné zvýšit detail využívaných dat a zpřesnit tak vytvářené plány.

Zpřehlednění plánovacího procesu
Uživatelé jsou jednoduše informováni o procesu plánování a díky centralizaci modelu odpadá nutnost identifikace rozdílů mezí verzemi stejného plánu.

Modelování plánů
Pracovníci controllingu mohou stejně jako běžní uživatelé využívat what-if scénáře a online tak sledovat dopad změněných vstupních podmínek na výsledky plánů.

Jednoznačnost dat
V Excelu bylo možné vzorec přepsat, nyní existuje v centrálním skladu pouze jeden vzorec, do kterého je omezený přístup.

Přístup k datům v reálném čase, zkrácení doby

  • plánovacího cyklu z měsíců na týdny
  • zpracování reportů a analýz je výrazně jednodušší.

Sledování činnosti uživatelů
Uchování historie aktivity uživatelů umožňuje v případě potřeby zjistit, kdo a kdy zanesl jaké údaje, případně chyby.

Technologie: IBM Planning Analytics Cloud