Mattoni 1873 a.s. - případová studie

Skupina Mattoni je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. Vedle tradiční minerální vody Mattoni vyrábí pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka. Společnost má ve svém portfoliu i distribuční značky ovocných džusů Granini, sirupů Yo a limonád Schweppes.

Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získala v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. Mattoni v současné době vyváží své produkty do 20 zemí světa a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku a Maďarsku. V Bulharsku patří Mattoni k předním výrobcům a exkluzivním distributorům nealkoholických nápojů firmy PepsiCo.

Požadavky

Skupina zákazníka v době implementace projektu zahrnovala zhruba třicet společností se sídlem v několika evropských zemích, které jsou často navzájem vlastnicky provázané. Společnosti používaly různé ERP a účetní systémy a různé měny.

Cílem projektu bylo implementovat řešení pro finanční konsolidaci, které by umožnilo:

 • maximálně automatické načítání zdrojových dat z dceřiných společností,
 • automatickou validaci správnosti načtených dat,
 • následné doplňování korekcí, pohybů, komentářů a dalších požadovaných informací od entit v jednotném formátu,
 • eliminaci mezipodnikových transakcí,
 • eliminaci vlastnických podílů,
 • export výstupů z konsolidace v podobě balíků vstupů jednotlivých společností a výstupu za celou skupinu, obsahujících základní finanční výkazy i formuláře vyplňované na měsíční nebo kvartální bázi,
 • zpracování finančních údajů v definovaných měnách,
 • použití alternativních organizačních struktur,
 • razantní snížení časové náročnosti konsolidační uzávěrky,
 • spolehnutí se na tato data jako zdroj „jedné pravdy“ pro strany zúčastněné na konsolidaci, to znamená i možnost vyhledání jejich původu výsledku konsolidace až ke zdrojovým datům,
 • flexibilitu řešení vzhledem k budoucímu růstu skupiny nebo případným změnám v její organizační struktuře.

Řešení

Zákazníkovi jsme doporučili a následně implementovali řešení postavené na technologii IBM Cognos Controller. Jedná se o špičkovou technologii pro systémovou podporu finanční konsolidace a controllingu.

Ve spolupráci s IT oddělením zákazníka jsme vytvořili vývojové/testovací prostředí a produkční prostředí.

V první fázi jsme zpracovali a spolu se zákazníkem odsouhlasili dokument obsahující analýzu stávajícího stavu (as-is) a design stavu budoucího (to-be).

V části as-is jsme rozebrali a popsali stávající procesy a excelové soubory využívané pro zpracování konsolidace. Ve druhé části jsme popsali budoucí stav řešení. Tato část obsahovala mimo jiné:

 • nově nadefinovanou centrální účetní osnovu – Central Chart of Accounts (CCoA),
 • jmennou konvenci pro vytváření kódů účtu rozvahy, výsledovky, cash flow,
 • popis struktur vstupních souborů, podrobné specifikace jednotlivých typů položek,
 • frekvence a specifikace importních procesů,
 • číselníky (země, měny, kurzové lístky, společnosti atd.),
 • definice eliminací a účtu vstupujících do nich
 • specifikace uživatelských skupin a popis práv pro přístup do jednotlivých částí konsolidačního procesu a na typ dat,
 • design formulářů pro zadávání doplňkových informací na úrovni dceřiných společností i na úrovni skupiny,
 • a další.

Přínos

Pracovníci dceřiných společností mají v novém řešení možnost využívat přístup do aplikace přes webové rozhraní i přes Excel pomocí pluginu. Ten je využíván zejména pro vyplňování rozsáhlých a detailních formulářů, vyžadovaných auditory na základě standardu IFRS. Webové rozhraní nabízí kromě dalšího uživatelsky přívětivé a intuitivní importní mechanismy pro nahrávání dat entitami, včetně udržování mapovacích tabulek, a následné automatické kontroly nahraných dat. Pro pravidelné převádění finančních informací do konsolidovaných struktur byly definovány převodové můstky pro každou z dceřiných společností.

Pracovníci zodpovědní za konsolidaci mají ve webovém rozhraní přehled o stavu nahrání dat z jednotlivých dceřiných společností a o průběhu vyplňování jednotlivých formulářů

Abychom usnadnili entitám vyplňování požadovaných vstupů ve formulářích, implementovali jsme, ve spolupráci s kolegy z Mattoni, celou řadu kontrolních výpočtů, které uživatele při vyplňování upozorňují na patřičném místě formou semaforu na chybějící nebo chybně zadané vstupy.

Pracovníci, kteří řídí proces konsolidace, mohou využít pro své ad-hoc analýzy možností tlustého klienta, kde mohou nahlížet data i v největším detailu a sledovat postupné změny hodnot a jejich příčiny v jednotlivých fázích eliminace a konsolidace.

Jednoduchým procesem lze v případě potřeby během jednotek minut hromadně vyexportovat rozsáhlé sestavy za jednotlivé společnosti nebo konsolidovanou skupinu do Excelu.

Technologie: IBM Cognos Controller – on premise