ESET software spol. s r.o. - případová studie

ESET je globální firmou na poli IT zabezpečení. Firma vznikla v roce 1992 a od té doby si získala místo předního světového hráče ve svém odvětví. V současnosti její produkty využívá více než 110 milionů uživatelů po celém světě. Firma má své zákazníky v celém spektru od velkých nadnárodních koncernů po jednotlivé fyzické osoby.

Požadavky

Cílem projektu bylo vytvoření komplexního performance management nástroje, který v sobě bude spojovat finanční data z celé společnosti. Požadované řešení tak v sobě musí obsahovat jak datovou integraci skutečnosti, tak i plánovací a forecastovací funkce a v neposlední řadě pak i reporty pro management firmy. Cílem bylo maximální odstranění do té doby používaných excelovských souborů.

Velký důraz musel být kladen na zabezpečení dat tak, aby žádný z více než 250 uživatelů neměl přístup mimo svou definovanou roli.

Důležitou součástí modelu je automatická nebo poloautomatická integrace na celou řadu již existujících nástrojů využívaných v ESET.

Z procesního pohledu bylo důležitým požadavkem centralizace celého řešení tak, aby konsolidace vstupovaných plánů probíhala automatizovaně v reálném čase. Tím mohlo dojít v výraznému zrychlení a zpřesnění celého plánovacího cyklu.

Výzvou pak byla, vzhledem k celosvětové uživatelské základně, nutnost navrhnout systém tak, aby došlo k minimalizaci časových oken nutných pro údržbu a systém byl tak v maximální možné míře uživatelsky dostupný.

Řešení

Zákazníkovi jsme navrhli a implementovali moderní řešení obsahující centrální datový model sestávající celkem z více než 10 navzájem propojených modulů. Nástroj tak v sobě spojuje kompletně celý plánovací i forecastovací cyklus.

Model umožňuje plánovat celou řadu typů plánů – budget, forecast ale i např. víceletý strategický plán.

Implementované řešení podporuje následující funkce:

 • Konfigurace systému business administrátorem (odpadá nutnost IT podpory)
 • Datové propojení na datová úložiště (on-premise/cloud, in/out)
 • Víceúrovňové schvalování plánů dle dvou paralelních organizačních schémat
 • Srovnávání plánů a what-if analýzy
 • Direct-input i driver-based přístupy k tvorbě plánů
 • Alokace skutečnosti i plánů
 • Built-in výpočet mzdových nákladů
 • Gestorské přístupy k dílčím oblastem
 • Změnový management pro implementaci úprav spojených s návaznými business požadavky na plánování i reporting
 • Mailové notifikace uživatelů
 • Zabezpečení z pohledu funkčního i organizačního

Implementované řešení tak pokrývá kompletní agendu finančního performance managementu. Díky MS Excel doplňku navíc výrazně rozšiřuje uživatelské možnosti ad-hoc analýz.

Velikou výhodou řešení je jeho modulárnost, kdy lze v případě potřeby měnit detail jednotlivých dílčích oblastí/modulů s minimálním dopadem na okolní moduly.

Přínos

Napojení modelu na MDS
Všechny hlavní dimenze modelu jsou synchronizovány s centrálními číselníky, napomáhá zajistit datovou integritu ve vazbě na externí systémy.

Zvýšení detailu dat
Robustní technologie umožnila zvýšit detail využívaných dat. Díky tomu mohou uživatelé provádět celou řadu nových analýz a vytvářet také přesnější plány a forecasty.

Zpřehlednění plánovacího procesu
Uživatelé jsou jednoduše informováni o procesu plánování a díky centralizaci modelu odpadá nutnost identifikace rozdílů mezí verzemi stejného plánu.

Modelování plánů
Pracovníci controllingu mohou stejně jako běžní uživatelé využívat what-if scénáře a online tak sledovat dopad změněných vstupních podmínek na výsledky plánů.

Jednoznačnost dat
V Excelu bylo možné vzorec přepsat, nyní existuje v centrálním skladu pouze jeden vzorec, do kterého je omezený přístup. Eliminovaly se situace, kdy se uživatelé snaží porovnat různá data ve 2 excelových souborech a hledají rozdíly a chyby.

Přístup k datům v reálném čase, zkrácení doby

 • plánovacího cyklu o týdny
 • snížení počtu nutných iterací plánů
 • zpracování reportů a analýz je výrazně jednodušší

Sledování činnosti uživatelů
Uchování historie aktivity uživatelů umožňuje v případě potřeby zjistit, kdo a kdy zanesl jaké údaje, případně chyby.

Technologie: IBM Planning Analytics Local