Slavia pojišťovna a.s. - případová studie

Slavia pojišťovna má tradici již od roku 1868. V dubnu 2006 vstoupila do silné finanční skupiny SPGroup. Nový majitel Capital Management Company, a.s. – člen skupiny SPGroup, je společnost s dlouholetým a velmi úspěšným fungováním na pojistném trhu v České republice. Strategií nového vlastníka je pokračovat v úspěšné tradici, rychle reagovat na specifické potřeby klientů a obchodních partnerů i na nové příležitosti na trhu, včetně uvádění nových progresivních produktů.


 

Požadavky

V minulosti se ze 7 tis. pojistných událostí (dále jen PU) ročně dostávalo na přezkum přibližně 190 PU (2,7%) a pozitivní indikace fraudu odpovídala asi 30% z prošetřovaných (0,85%). Průměrná výše PU se pohybovala okolo 67 tis. Kč a celkově bylo zadrženo plnění PU ve výši okolo 4 mil. Kč.

Prvotní indikaci podezřelé PU zajištovali až likvidátoři, nebyla stanovena jednotná pravidla pro detekci podezřelé PU, v systému nebyl jasně vidět kontext, vyšetřovatel zpracovával pouze PU indikované likvidátory.

Zákazník chtěl zvýšit účinnost identifikace podezřelých PU a tím samozřejmě zvýšit jednak efektivitu práce vyšetřovatelů a likvidátorů a v neposlední řade snížit výdaje na neoprávněné výplaty z PU.

Řešení

Motivací k implementaci technologie SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics bylo zvýšit účinnost zachytávání podezřelých PU s vysokou mírou pravděpodobnosti podvodu a optimalizovat tak celý proces detekce fraudu.

Plánovaný odhad implementovaných pravidel byl nižší, ale již během projektu došlo k jejich navýšení, což se ukázalo nutností pro dodání zakázky v kvalitě očekávané zákazníkem. Díky sdílení zkušeností obou stran, vzájemné komunikaci a aktivnímu přístupu v průběhu realizace se tak předešlo nepříjemným zjištěním v konečné fázi testování.

Zároveň došlo k poměrně rozsáhlým úpravám standardního grafického rozhraní (dashboardů) pro zvýšení komfortu práce s implementovaným nástrojem dle požadavků zákazníka.

Konzistentnost dat Fraud Management Systém byla mimo jiné zajištěna napojením na core pojišťovací systém zákazníka a to tak, že data nejenom přijímá, ale zároveň do systému vrací informaci o výsledku šetření. 

Přínos

Implementací Fraud Management Systému bylo dosaženo:

 • Kultivace pojistného kmene
 • Ekonomický přínos
 • Zvýšení efektivity odhalení fraudu
 • Ekonomický přínos
 • Jednotný pohled na pojistnou událost
 • Zrychlení likvidace díky informacím na jednom místě
 • Jednotný pohled na pojistnou událost
 • Rychlejší investigace PU
 • Konzistentní vstupy
 • Zvýšení úspěšnosti detekce fraudu (nyní pouze 30%)

Důvody pro výběr dané technologie

 • poměr cena/výkon
 • plnohodnotná podpora společnosti SAS
 • podpora analýz, reportingu a MIS, nabídka tabulek, grafů a možnosti vizualizace v souvislosti se zvažovaným rozšířením řešení

Technologie: SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics