Baťa, akciová společnost - případová studie

Společnost BAŤA, akciová společnost se řadí mezi významné české firmy. Její úspěch je v České republice i ve světě spojovaný zejména s výrobou a prodejem obuvi, jejíž dosud nepřerušená tradice výroby v ČR trvá od roku 1894. Celosvětově společnost zaměstnává více než 50.000 zaměstnanců v 78 zemích. Počet vlastních prodejen překračuje číslo 5 000. Za rok vyrobí přes 300 000 párů obuvi, prodej přesahuje hranici 400.000.000 párů obuvi ročně. Společnost je dodnes vlastněna a řízena rodinou Baťů.

Požadavky

Řešení umožňující efektivní analýzu firemních dat a rychlou a snadnou tvorbu reportů, ze kterých vedení firmy připravuje denní plány a predikuje náklady.

 • Stávající reporting neposkytoval dostatek analytických funkcionalit, neumožňoval self-service, byl příliš statický a jakákoli změna reportů byla obtížná.
 • V Pricing modelu byly obtížně plánovatelné náklady.
 • Nastavený výkon na limitu výpočetního času neposkytoval dostatečné časové okno pro naplnění datového skladu (DWH)

Zvýšení efektivity provozu včetně řízení dodavatelského řetězce.
Přesnější predikce poptávky zákazníků s ohledem na sezónnost a lokalitu.
Zvýšení spokojenosti zákazníků.

Řešení

Jedním z rozhodujících faktorů pro výběr technologie Oracle bylo poskytování korporátního standardu pro databáze od roku 1992 a Evropského standardu pro POS – Oracle Retail POS.

Dalším významným faktorem pro toto rozhodnutí byl stávající ERP systém pro oblast výroby založený na Oracle DB, který pomáhá řídit výrobu 200 000 000 párů obuvi ve 20 závodech.

Oracle také poskytuje jasně daný cenový model a snadnou škálovatelnost řešení. Správu prostředí bylo možné zajistit formou outsourcingu. Díky cloudové technologii je služba dostupná odkudkoliv a kdykoliv, což bylo  jedním z požadavků.

Jako platforma pro datové integrace napojením na zdrojové systémy společnosti Baťa byl zvolený Oracle Data Integrator. Získaná data zpracovává a ukládá do relační databáze, a plní tak analytický datový sklad (datamart), který je umístěn v cloudu a nad nímž běží samotná analytická platforma. Pomocí této analytické platformy jsou pak připravovány jednotlivé reporty, které jsou podkladem pro další strategické plánování a rozhodování managementu společnosti Baťa.

Rozšíření o platformu Oracle Retail má pomoci ke zvýšení provozní efektivity více než 5300 kamenných obchodů v 70 zemích. Řešení se rovněž využije k modernizaci dodavatelského řetězce, sníží investice do nadbytečných zásob, a zvýší tak jednotlivé marže. Řešení dokáže poskytnout detailní pohled na preference a poptávku zákazníků na úrovni jednotlivých obchodů i zemí a tím umožní lépe předvídat poptávku zákazníků a zvýšit jejich spokojenost dostupností zboží v kamenných obchodech i e-shopech.

Přínos

Reporting a predikce nákladů

 • rychlá tvorba klíčových reportů a predikovatelného modelu nákladů, a to bez nutnosti spolupráce s datovými analytiky díky self-service funkcionalitě
 • konkurenční výhoda v podobě rychlé změny konfigurace a sizingu řešení
 • úspora 25-30 procent provozních nákladů na reporting díky snazší datové integraci systémů pomocí Oracle Data Integratoru a celkové koncepci Oracle řešení v cloudu (výhodný model účtování, jasně predikovatelné náklady v případě rozšíření datového modelu a reportingu)

Finanční, obchodní a marketingové plánování

 • přesnější finanční plánování a plánování propagačních akcí na místní i globální úrovni
 • optimalizace zásob a přehled o aktuálním stavu zásob v reálném čase
 • predikce sezónního prodeje s ohledem na sezónnost a lokalitu

Zákaznická zkušenost

 • zvýšení zákaznické spokojenosti

Uživatelská zkušenost

 • snazší administrace
 • nové technologie stále k dispozici
 • podpora specialistů poskytovatele
 • flexibilní řešení bez omezení
 • rychlé zaškolení uživatelů díky známému a komfortnímu uživatelskému prostředí

Technologie: Oracle cloud Database, Oracle Data Integrator, Oracle Analytics cloud