PPF banka a.s. - případová studie

PPF banka a.s. je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procenta akcií banky je PPF Group N.V., dalších 6,73 procenta drží hlavní město Praha.

 Banka se zaměřuje především na poskytování finančních, investičních a poradenských služeb a privátnímu bankovnictví. Mezi její klienty patří zejména finanční instituce, střední a velké podniky s českým kapitálem a subjekty komunální sféry.


 

Požadavky

Klient byl dlouhodobě nespokojený s předchozím dodavatelem řešení a oslovil nás s požadavkem na dodání dalšího inkrementu datového skladu pro porovnání obou řešení a služeb z hlediska ceny, kvality, pružnosti, flexibility, metodiky, způsobu vývoje, optimalizace, agility, adaptability, feasibility. Následně přišly také  požadavky na rozvoj reportingu v Oracle BI včetně tvorby business modelů a na dodání kapacit na support a rozvoj datového skladu.

Řešení

Na tento projekt jsme nasadili naše zkušené konzultanty, kteří měli již bohaté zkušenosti s podobnými klienty. Jejich profesionalita klienta přesvědčila k podpisu dlouhodobé servisní smlouvy se Sophia Solutions.

Znalosti principů tvorby datových skladů, tvorba Oracle BI reportingu a bankovního know-how byly právě ty zkušenosti, které nám pomohly k získání tohoto významného klienta.

Velká část projektu je také spojena s integrací nového CRM s datovým skladem. Většinu těchto výstupů přímo používá odd. financí, controllingu a finanční ředitel a je zde tedy kladený velký důraz na jejich přesnost a aktuálnost.

Propojení dat primárních bankovních systémů, CRM a ostatních aplikací umožňuje klientovi širší pohled na zákazníka banky, než bylo dosud možné.

Přínos

Rychlá tvorba klíčových reportů.

Agilní rozšiřování datových skladů o nové oblasti.

Úspora provozních nákladů díky outsourcingu služeb.

Vývoj datového skladu

  •     Sjednocená data, dostupná napříč celou společností.
  •     Lepší podpora rozhodování na všech úrovních managementu.
  •     Zkrácení doby a snížení pracnosti přípravy standardních reportů.

Technologie: Oracle Database, Oracle Business Intelligence, Pentaho