Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. - případová studie

Lindt & Sprüngli je švýcarská firma zabývající se výrobou kvalitní čokolády, kterou nabízí ve více než 120 zemích světa. Historie společnosti sahá až do roku 1845. Své výrobky Lindt & Sprüngli dnes vyrábí na 12 vlastních výrobních místech v Evropě a USA. Distribuuje je 24 dceřiných společností a poboček ve více než 300 vlastních prodejnách a také prostřednictvím komplexní sítě více než 100 nezávislých distributorů po celém světě. Skupina Lindt & Sprüngli má více než 13 000 zaměstnanců.


 

Požadavky

Modul pro obchodní plánování: nahradit decentralizované oddělené plánování v Excelu pro 10 – 15 obchodníků, z nichž každý vytváří prodejní plány pro skupinu přidělených zákazníků. Plánování probíhalo pouze na základě počtu ks a kartónů různých druhů produktů, bez znalosti ceníkových cen a slev a bez znalosti možného zisku při aplikaci různých sad slev. Jednotlivé plány byly zasílány na oddělení controllingu, kde se kompletovaly a následně až počítaly náklady, výnosy a sestavovali podmínky slev pro jednotlivé zákazníky.

Finanční a controllingový modul s možností tvorby přesných analýz: náhrada Excelu, který přestal být dostačující na zpracování velkého množství dat a zpracování analýz. Nedokázal jednoduše a hromadně zpracovat analýzy na detail (rozpočítat počet ks jednotlivých produktů ve stojanu, analyzovat jejich ceny, kolik ks ve stojanu se nachází ve slevě, kolik za běžné ceny a následně upravovat kondice). Absence analýz nebo analýzy pouze v orientačních hodnotách začaly způsobovat stagnaci a následný pokles obratu a profitability společnosti, která nebyla schopna reagovat na situaci na trhu. Možnost větší segmentace na základě přesných analýz.

Řešení

Zákazníkovi jsme navrhli a následně implementovali jednoduché, ale zároveň robustní řešení postavené na centrálním modelu, centrální správě dat, odkud se generují číselníky. Nedochází tak k rozhození vzorců při absenci produktu.

Odpadla nutnost distribuovat jednotlivé tabulky obchodníkům. Pro každého byl zajištěn přístup do jednoho plánovacího formuláře, kam může každý zapisovat údaje k vlastnímu zákazníkovi, doplňovat informace. Vše je uloženo v jedné databázi a každý vidí úměrně své roli aktuální výsledky.

Je možné simulovat různé situace, aniž by byl ovlivněn skutečný stav, který vidí další strana v daný okamžik. K tomuto účelu je vytvořeno tzv. prostředí pískoviště, tj. virtuální verze, která do uložení neovlivní skutečné výstupy.

Zabezpečení modelu je zajištěno na úrovni jednotlivých rolí, např. každý obchodník vidí jen své zákazníky, KPI vidí pouze daný nadřízený nebo controlling. Odstranila se nutnost dělit hromadný výstup.

Mobilní přístup umožňuje obchodníkovi reagovat ihned u zákazníka slevou, protože vidí výsledek simulovaného výstupu. Může tedy ovlivnit rozhodování zákazníka okamžitě.

Při analýzách je zákazník schopen vybrat TOP 5 produktů, TOP 5 zákazníků, zjišťovat meziroční růst, určit high season/ low season.

Přehled o stavu skladu a zásob umožňuje nyní lépe plánovat doplnění s ohledem na plán prodejů, hlídat expiraci zboží a zamezit tak ztrátám při překročení termínů expirace, na což jsou schopni reagovat nabídkou prodejů daného zboží za výhodnějších podmínek.

Přínos

 • Automatizace rutinních činností
 • Dříve docházelo k nahrávání skutečnosti pouze 1x týdně, po implementaci probíhá na denní bázi systémově,
  obchodník má tedy na začátku dne k dispozici aktuální informace z předchozího dne.
 • Sledování stavu skladu a zásob
 • Správa číselníku
 • Seznam zákazníků a produktů (Master data)
 • Eliminace chybovosti
 • Přístup k datům v reálném čase, zkrácení doby
 • plánovacího cyklu
 • zpracování reportů
 • Transparentnost a jednoznačnost
 • V Excelu bylo možné vzorec přepsat, nyní existuje v centrálním skladu pouze jeden vzorec, do kterého je omezený přístup.
 • Sledování činnosti uživatelů
 • Uchování historie aktivity uživatelů umožňuje v případě potřeby zjistit, kdo a kdy zanesl jaké údaje, případně chyby

Technologie: IBM Cognos Express – on premise, přechod na IBM Planning Analytics Cloud